Stavebná úprava vstupu do budovy základnej školy

Mesto v spolupráci so Základnou školou M. R. Štefánika stavebne upravuje vstup do budovy školy na Štefánikovej ulici č. 39 – teda pri elokokovanom pracovisku, kde okrem tried je aj školský klub („školská družina“) a školská jedáleň. Okrem už zateplenej fasády budovy sa upravuje vstupná plocha pred hlavným vchodom, ktorá bola v zlom technickom stave a pôvodný chodník s palisádami bol značne poškodený a už aj nebezpečný.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X