Aktuality
Počet zobrazení 457

Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy L. Mednyánszkeho

Riaditeľka Základnej umeleckej školy  Ladislava Mednyánszkeho  vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno – dramatického odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2024/2025.

Termín a miesto konania prijímacích skúšok: 06.06.2024   a  07.06.2024 od 13:00 do 17:00 hod.

  • hudobný, tanečný a literárno – dramatický odbor –  budova ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
  • výtvarný odbor – budova elokovaného pracoviska, Zimná 47, Spišská Belá

Prihláška: Zákonný zástupca dieťaťa vyplní prihlášku vopred elektronicky na webovom sídle ZUŠ, alebo počas talentových skúšok na mieste podľa  rodného listu  alebo  zdravotnej kartičky dieťaťa.

Podmienky prijatia: Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Hudobný odbor: spev ľudovej alebo umelej piesne, zopakovanie vytlieskaného rytmu, intonácia a rozoznávanie výšky tónov.

Výtvarný odbor: predloženie minimálne jednej vlastnej výtvarnej práce dieťaťa.

Tanečný odbor: zopakovanie vytlieskaného rytmu, spev ľudovej alebo umelej piesne.

Literárno – dramatický odbor: prednes krátkej ľubovoľnej básne, alebo jej úryvku, spev ľudovej alebo umelej piesne.

Štúdium je rozdelené na:

  • Prípravné štúdium – jednoročné a dvojročné (pre deti materských škôl)
  • Základné štúdium I. stupeň – delí sa na:

primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (5 rokov)

  • Základné štúdium II. stupeň: trvá 4 roky
  • Štúdium pre dospelých: trvá 4 roky

Hudobný odbor – študijné zameranie v hre na hudobnom nástroji

– hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na akordeóne, hra na gitare, hra na husliach, hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute, sólový spev.

Mgr. Zuzana Kosturko, DiS.art

riaditeľka ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho

Najnovšie články