Športové hry seniorov

20. augusta prebiehali v areáli Denného centra športové hry seniorov. Zúčastnili sa na nich okrem domácich aj seniori z partnerských denných centier z Podolínca a z Kežmarku. Otvorenie podujatia sa uskutočnilo za prítomnosti prednostky Mestského úradu (MsÚ) v Spišskej Belej Mgr. Ivety Bachledovej a vedúceho odboru vnútornej správy MsÚ Mgr. Ľubomíra Germana.

Súťažilo sa v týchto súťažných disciplínach: hod šípkou na terč, streľba prakom na plechový terč, hod loptičkou do visiaceho kruhu, zvlášť sa súťažilo v hode petangovými guľami.  Seniori aj tentoraz  neostali dlžní svojej povesti a v rámci svojich fyzických možností sa pustili do súťaže. Nasledovalo jej vyhodnotenie a ocenenie jednotlivých kategórií.

Po súťaži si pochutnali na kotlíkovom guláši. Poďakovanie patrí oddeleniu kultúry MsÚ za poskytnuté ceny a sponzorovi Ovomix, Spišská Belá za na guláš. Športová akcia pokračovala spoločenskou časťou, a to dobrou náladou pri speve a harmonike.

Mariana Mačáková, Denné centrum

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X