Aktuality
Počet zobrazení 755

Spoločná obhliadka mestských lesov

V sobotu 6. apríla 2024 primátor mesta Spišská Belá spolu s poslancami mesta uskutočnili spoločnú obhliadku mestských lesov aj za účasti riaditeľa a zamestnancov Lesov mesta Spišská Belá.

Obhliadka sa týkala nasledovných lokalít:

1/ Lesné porasty na Pálenici nad Lendakom – kde je návrh zámeru vybudovať tzv. singletraily pre cyklistov – zámer odprezentoval Martin Siska – diskutovalo sa o možnostiach, ale aj o rizikách budovania a prevádzkovania singletrailov. Diskutovalo sa aj o súčasnom stave obnovy týchto lesných porastov od vetrovej kalamity v roku 2004 (dnes je už celé územie zalesnené)

2/ Lokalita Červená skala – ďalšie využitie prístrešku po bývalej lesnej škôlke a potenciálu daného územia

3/ Viacúčelová cesta nad Ždiarom (Lokalita Poľko) – jej plánovaná rekonštrukcia a obhliadka mosta v havarijnom stave vrátane obhliadky pozemkov, ktoré sa majú prenajať + parkovanie v danej lokalite pre potreby Bachledovej doliny

4/ Horáreň v Monkovej doline – prenájom okolitých pozemkov a riešenie cyklotrasy okolo Ždiaru

5/ Obhliadka pozemkov v Tatranskej Kotline – za účelom riešenia parkovania na pozemkoch mesta, ako aj požiadavka mesta Vysoké Tatry ohľadne výstavby nájomných bytov a užívanie ďalších pozemkov mesta inými subjektami

6/ Lokalita Fľak – ďalšie využitie bývalej horárne a potenciálu daného územia

Všetky uvedené témy budú predmetom rokovania na najbližších zasadnutiach mestského zastupiteľstva a jeho komisií.

Najnovšie články