Splnili sme vianočné želanie – výlet do hlavného mesta

Pred minuloročnými Vianocami bolo v Domčeku vianočných želaní na námestí v našom meste  viac ako 600 želaní. Boli rôznorodé, niektoré tradičné, niektoré výnimočné.  Ale jedno z nich bolo skutočne nevšedné: „želali by sme si, aby naša mamka sa mohla ísť pozrieť do Bratislavy, pretože tam ešte v živote nebola a možno ju už ani neuvidí, lebo si to nemôžeme dovoliť“. Toto želanie napísali dvaja 9-roční chlapci (dvojčatá) z nášho mesta pre svoju mamu, ktorá je chorá – postupne stráca zrak. Želanie sa naplnilo a „pod vianočným stromčekom“ chlapci našli darček – poukaz na výlet do Bratislavy. A tak 2. februára rodina Kozákových zo Spišskej Belej navštívila Bratislavu. Tento jednodňový výlet zabezpečovalo naše mesto a sprievodcu im robil viceprimátor Jozef Kuna.  Bratislavu si pozreli aj z vláčika Blaváčika, pričom hodinovú prehliadku so sprievodcom bezplatne poskytol prevádzkovateľ tohto vláčika, ktorého oslovilo toto nevšedné želanie. Ďakujeme!!!

Môže Vás zaujímať...