Špecializované sociálne poradenstvo “Kľúč n.o.” ukončuje svoju činnosť v Spišskej Belej

Nezisková organizácia KĽÚČ n.o. oznamuje, že svoju činnosť v Spišskej Belej ukončí ku dňu 05. apríla 2018.

Nezisková organizácia KĽÚČ n.o. poskytovala v Spišskej Belej bezplatné špecializované sociálne poradenstvo ambulantnou a terénnou formou obyvateľom mesta od mája 2011. Služba bola pravidelne poskytovaná každý štvrtok v čase od 16.00 do 18.00 hod. v zasadačke mestského úradu.

V prípade, že máte o tieto služby záujem naďalej, kontaktné informácie nájdete na ich webovej stránke www.klucno.sk.

Sociálne poradenstvo vo forme ambulantnej a terénnej poskytuje aj Mesto Spišská Belá v spolupráci s terénnymi pracovníkmi:

Ing. Anna Mlaková, oddelenie sociálnych vecí, kancelária č. 1 na prízemí budovy, tel. 052-4680518, mlakova@spisskabela.sk
V rámci terénnej sociálnej služby v našom meste pôsobia aj dvaja terénni sociálni pracovníci a v prípade potreby ich môžete kontaktovať: Mgr. Vladimír Šelep – tel. 0919 399 508.

Pozri aj:

Ostatné sociálne služby poskytované na území mesta Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X