Socha generála M. R. Štefánika v Spišskej Belej

Milan Rastislav Štefánik (* 21.07.1880 Košariská 04.05.1919 Vajnory – Bratislava) bol astronóm, fotograf, diplomat, politik, generál francúzskej armády aj prvý československý minister vojny. Spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom bol kľúčovou osobou pri založení prvej Československej republiky. Na jeho počesť bolo pomenované veľké množstvo slovenských ulíc, námestí, inštitúcií a pod., a boli tiež postavené mnohé busty a sochy tejto významnej osobnosti moderných slovenských dejín.

Socha M. R. Štefánika od akademického sochára Pavla Bána bola v Spišskej Belej odhalená v máji 1939 pri príležitosti 20. výročia jeho úmrtia. Umiestnená bola vtedy na ploche medzi mestským úradom a zvonicou. Socha predstavovala v našom meste významnú dominantu a bola svedkom významných spoločenských a kultúrnych podujatí v meste. V 50-tych rokoch bola z tohto miesta odstránená.

Na 50. výročie vzniku prvej Československej republiky, v roku 1968, došlo v Spišskej Belej k znovuosadeniu zreštaurovanej sochy v parku pri evanjelickom kostole. Reštaurovanie realizovali sochári Imrich Svitana a Ivan Lipták. V roku 1972 však bola socha definitívne odstránená aj z tohto miesta.

V roku 2015 vznikla občianska iniciatíva za znovuobnovenie sochy generála Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej. Koncom roka 2016 boli s iniciatívou oboznámení poslanci mestského zastupiteľstva a začiatkom roka 2017 bolo Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej prijaté uznesenie č. 1/2017, ktorým sa odsúhlasil zámer znovuobnovenia sochy M. R. Štefánika v Spišskej Belej s jej opätovným umiestnením v parku pred evanjelickým kostolom na Štefánikovej ulici.

Samospráva mesta Spišská Belá následne vyhlásila dobrovoľnú zbierku na znovuobnovenie sochy M. R. Štefánika a za týmto účelom založila transparentný účet.

Autorom návrhu modelu novej sochy bol akademický sochár Štefan Húdzik. Novú sochu z hliníka s výškou 2,3 m, však vzhľadom na náhle úmrtie akademického sochára, zhotovil výtvarník a sochár Peter Kolčák. Socha bude umiestnená na 1,5-metrovom betónovom podstavci so šírkou 85 x 85 cm.

Proces prípravy inštalovania sochy trval od novembra 2018 do mája 2019. V parku pri evanjelickom kostole bolo po odsúhlasení projektovej dokumentácie potrebné zrealizovať terénne úpravy vrátane zásahov do verejnej zelene, výstavbu nových chodníkov, prístupového schodiska a verejného osvetlenia. Termín odhalenia sochy je stanovený na deň 31. mája 2019, počas osláv Dní mesta Spišská Belá, pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika. Slávnostné odhalenie sochy bude sprevádzať kultúrny program. Pri tejto príležitosti sa prítomným, okrem primátora mesta Jozefa Kunu, prihovorí aj autor myšlienky znovuobnovenia sochy M. R Štefánika v Spišskej Belej – Milan Vdovjak a pedagóg, spisovateľ a milovník histórie Milan Choma. So slávnostným prejavom vystúpi aj ctený hosť – vedecký pracovník Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici – Vojtech Rušin. Hudobne bude odhalenie sochy doprevádzať spevokol Cirkevného zboru ECAV na Slovensku z Kežmarku.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X