Socha gen. M. R. Štefánika v Spišskej Belej je pripravená na slávnostné odhalenie

Umelecký sochár a výtvarník Peter Kolčák začal 28. mája 2019 od rána prípravné práce potrebné na inštaláciu diela, ktoré pre mesto Spišská Belá zhotovil. Autorom návrhu modelu novej sochy bol akademický sochár Štefan Húdzik, ktorý však pre náhle úmrtie prácu nedokončil. 2,3-metrová socha M. R. Štefánika je vyrobená z hliníka a v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva z roku 2017 je umiestnená v parku pred evanjelickým kostolom na Štefánikovej ulici.

Socha M. R. Štefánika už v minulosti v Spišskej Belej stála. Od roku 1939 bola umiestnená medzi mestským úradom a zvonicou. V 50-tych rokoch však bola z tohto miesta odstránená. V roku 1968 došlo k znovuosadeniu zreštaurovanej tej istej kamennej sochy v parku pri evanjelickom kostole. V roku 1972 bola socha, žiaľ, definitívne odstránená aj z tohto miesta. Socha generála M. R. Štefánika sa teda dnes, po takmer 50 rokoch, vrátila opäť do Spišskej Belej. V minulosti predstavovala v našom meste dôležitú dominantu a bola svedkom významných spoločenských a kultúrnych podujatí.

Slávnostné odhalenie novej sochy sa uskutoční 31. mája 2019 od 18.30 hod., počas osláv Dní mesta Spišská Belá, pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika. Udalosť bude sprevádzať kultúrny program. Po hudobnom vstupe speváckej skupiny Suita kráľa Mateja s československou hymnou prítomných privíta primátor mesta Jozef Kuna. So slávnostným prejavom vystúpi ctený hosť – vedecký pracovník Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici – Vojtech Rušin. Báseň prítomným prednesie žiačka Základnej školy M. R. Štefánika v Spišskej Belej. Následne po hudobnom vstupe Ľudovej hudby Belave Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho vystúpi s príhovorom pedagóg, spisovateľ a milovník histórie Milan Choma a autor myšlienky znovuobnovenia sochy M. R Štefánika v Spišskej Belej – Milan Vdovjak. Samotné odhalenie sochy bude hudobne doprevádzať spevokol Cirkevného zboru ECAV na Slovensku z Kežmarku.

Vedenie mesta Spišská Belá vás v piatok všetkých srdečne pozýva na slávnostné odhalenie sochy M. R. Štefánika.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X