Aktuality
Počet zobrazení 1K

Slávnostné obrady osláv životných jubileí a uvítania detí do života, 12.10.2023

Slávnostný obrad osláv životných jubileí

Dňa 12. 10. 2023 sa sála Obradnej siene mestského úradu, zaplnila seniormi. Mesto Spišská Belá pripravilo tohto roku tretí slávnostný obrad spišsko-belianskych  jubilantov. Pozvaní boli tí, ktorí uplynulý štvrťrok oslávili 70 r., 75 r., 80 r., 85 r., 90 rokov a viac. Sú to významné životné jubileá. Počas slávnostného obradu sa im prihovoril primátor mesta Ing. Mgr. Peter Zibura. Poďakoval sa im za ich prácu, vyzdvihol ich skúsenosti a zaprial im ešte veľa zdravia do ďalších rokov.

Celkovo bolo k slávnostnému obradu pozvaných 41 jubilantov:

 • Mária Modlová                                                 •    Margita Hangurbadžová
 • Helena Krišandová                                         •   Helena Kromková
 • Anna Bekešová                                                 •   Anna Labusová
 • Júlia Bachledová                                              •   Anna Novajovská
 • Michal Bonk                                                        •   Ing. Stanislav Novajovský
 • Ľudmila Hudáková                                          •   Mária Svocáková
 • Ján Kovalčík                                                        •   Helena Štefaniaková
 • Mária Ovčariková                                           •   Daniela Vargová
 • Ida Pitoňáková                                                  •   Ladislav Beskyd
 • Edita Rezničáková                                         •   Jozef Bičuš
 • Ján Adamják                                                     •   Karol Dovala
 • Ela Blašková                                                      •  Terézia Hangurbadžová
 • Mária Kolodzejová                                        •   František Kušion
 • Margita Marčáková                                      •   Miroslav Laurenčík
 • Mária Ridziková                                             •   Ján Mešár
 • Mária Svitanová                                             •   Ján Novoroľník
 • Alžbeta Zemjáneková                                 •   Mgr. Mária Ofčáková
 • Ing. Miroslav Andráš                                    •   Anna Repková
 • Mariana Beskydová                                     •   Emil Somr
 • Mária Bizubová                                              •   Ján Straka
 • Viera Zastková

Jubilanti si na záver obradu s primátorom pripili, najmä na pevné zdravie, sviežu myseľ, úsmev na tvári a radosť zo života. Pán primátor každému osobne zablahoželal, odovzdal kvet a finančný dar. Sprievodný kultúrny program si pre našich seniorov nacvičili deti z folklórneho súboru Belanček .

Uvítanie detí do života

Slávnostný obrad pre našich najmenších sa uskutočnil v priestoroch Obradnej siene, kde sa stretlo 17 pozvaných novorodeniatok s rodičmi.

 • Bartkovská Linda
 • Bombara Maxim
 • Britaňák Viktor
 • Bučáková Bianca
 • Hangurbadžová Sofia
 • Lojeková Hana
 • Macko Nikolaj
 • Mahút Marek
 • Matavová Rút
 • Nemec Elias
 • Pajer Maroš
 • Pavličková Nela
 • Schurdaková Nela
 • Špesová Ela
 • Vincler Oliver Šimon
 • Ziburová Klára
 • Zuberec Jakub

Pán primátor Ing. Mgr. Peter Zibura zablahoželal rodičom k narodeniu detí, poprial veľa lásky a trpezlivosti pri ich výchove, nech im rastú v zdraví.

Veríme, že naša Spišská Belá bude pre Vaše deti dobrým a bezpečným miestom, že škôlka, škola bude pre nich miestom radosti a kvalitných  podnetov. Taktiež  dúfame, že mnohí ostanú žiť v našom meste a založia si tu ďalšie krásne a zdravé rodiny. Vítame Vás do nášho mesta a prajeme Vám a Vašim rodičom veľa zdravia, šťastia a spokojnosti vo svojom živote.

Sprievodným programom boli piesne folklórneho súboru Belanček z nášho mesta. Nasledoval zápis rodičov do pamätnej knihy a fotografie na pamiatku. Rodičia si z rúk pána primátora prevzali kvet a finančný dar od mesta.

Priebeh podujatia si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Najnovšie články
Oznámenia
X