Slávnostná akadémia belianskych pedagógov 2018

Slávnostná akadémia belianskych pedagógov 2018.

V pondelok 9. apríla sa zišli učitelia zo všetkých škôl nášho mesta v priestoroch bývalej kinosály mestského úradu. Niektorí preto, aby si prišli prevziať ocenenie z rúk pána primátora Štefana Bieľaka, tí ostatní prišli svojich kolegov podporiť a zablahoželať im. Moderátor slávnostného popoludnia Michal Novák, ktorý je sám učiteľom, dokázal vtipne okomentovať situáciu, v ktorej sa učitelia na Slovensku nachádzajú, hoci sama osebe veľmi veselá nie je. Pán primátor vyjadril uznanie a hlbokú vďaku všetkým tým, ktorí formujú naše deti a učia ich láske k múdrosti. Slávnostnú atmosféru popoludnia podporili aj vynikajúce hudobné vystúpenia žiakov Základnej umeleckej školy.
Pán primátor najprv ocenil učiteľov v dôchodkovom veku a následne stále aktívnych učiteľov.
Ocenenia získali:
Základná umelecká škola:
aktívny učiteľ: Mgr. Anna Gancarčíková
učiteľ v dôchodkovom veku: p. Alena Rančáková

Materská škola Mierová
aktívny učiteľ: p. Ľudmila Tokarčíková
učiteľ v dôchodkovom veku: p. Ľudmila Hrobáková

Špeciálna základná škola
aktívny učiteľ: Mgr. Ľudmila Nováková
učiteľ v dôchodkovom veku: p. Anna Grigerová

ZŠ Štefánikova
aktívny učiteľ: Ing. Ladislav Chovaňák
učiteľ v dôchodkovom veku: Mgr. Viliam Socha

ZŠ Petzvalova
aktívny učiteľ: Mgr. Yveta Tomaľová
učiteľ v dôchodkovom veku: Mgr. Irena Černická

Všetkým pedagógom ďakujeme za ich obetavú a náročnú prácu s deťmi a mládežou, ktorou prispievajú k rozvoju vzdelávania, výchovy a kultúry v našom meste a želáme im veľa aktívnych a vychovaných žiakov.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X