Skupinka dobrovoľníkov vyčistila časť Belianskeho potoka

Dňa 16.6.2018 – v sobotu ráno, sa stretla skupinka dobrovoľníkov, aby spoločne vyčistila približne 400 m úsek Belianskeho potoka pretekajúceho centrom mesta Spišská Belá. Akciu finančne podporil aj Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu (dovedna necelých 15 eur). Vďaka tomu boli zakúpené pracovné rukavice na zber odpadu.

Čistený bol úsek od predajne Bicykle Kostka po Wellness & Fitness centrum Aquabela. Okrem množstva bežných odpadkov, kartónových obalov, stavebného odpadu, drevených dosiek a pod., dobrovoľníci vybrali z koryta Belianskeho potoka aj mobilný telefón, dáždnik, skrutkovač, cumeľ, zlomené sánky či alkalickú tužkovú batériu.

Odvoz vyzbieraného odpadu bol zabezpečený prostredníctvom pracovníkov Verejno-prospešných služieb mesta Spišská Belá. Napriek tomu, že v posledných dňoch vďaka výdatnejším zrážkam prietok v potoku zosilnel a niektorý odpad bol zrejme odplavený až do rieky Poprad, dobrovoľníci počas sobotňajšieho čistenia Belianskeho potoka vyzbierali odpad, ktorý dosiahol hmotnosť spolu až 200 kilogramov.

Všetkým účastníkom akcie patrí poďakovanie!

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X