Aktuality
Počet zobrazení 1K

Silvestrovské oslavy v našom meste

Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu žiaľ ani tento rok nebudeme môcť zažiť spoločné vítanie Nového roka na námestí pred Mestským úradom, ako tomu zvyklo bývať v minulosti. Po ročnej prestávke by sme však chceli zrealizovať aspoň to, čo nám aktuálne opatrenia ÚVZ SR povoľujú – tento rok si obyvatelia nášho mesta budú môcť vychutnať pohľad na mestský novoročný ohňostroj, či už z tepla svojich obývačiek alebo z balkónov a vlastných dvorov (stále platí nočný zákaz vychádzania v čase od 20:00 do 5:00uznesenie Vlády SR č. 772 zo 14. decembra 2021. Pred polnocou zaznie v mestskom rozhlase znelka mesta, príhovor primátora a štátna hymna.

Prosíme obyvateľov, ktorí majú pripravené vlastné ohňostroje, aby boli pri manipulácii s pyrotechnikou opatrní, ohľaduplní a odpálili ju až po polnoci. Zároveň pripomíname platné Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 1/2016 o používaní pyrotechnických predmetov na území mesta Spišská Belá – to je možné len na Silvestra v čase od 18:00 do 4:00 nasledujúceho dňa.

 


 

Vážení občania – Beľania,

dovoľte mi, aby som sa Vám pri vstupe do nového roka prihovoril aspoň takouto formou.

V závere roka sa môžeme všetci zastaviť v tomto uponáhľanom svete a venovať svoj čas svojim najbližším. Prišli sme opäť na križovatku rokov, kedy sa nám pred očami premietnu udalosti tohto roku, udalosti, ktoré boli veselé, ale ako to býva rovnako i trpké, kedy sa na nadchádzajúci rok 2022 pozeráme s novými plánmi, výzvami, predsavzatiami a súčasne plánujeme a zvažujeme, čo nový rok opäť prinesie.

Dovoľte mi milí Beľania, aby som pri tejto príležitosti príchodu nového roka poďakoval všetkým, ktorí svojimi individuálnymi schopnosťami a možnosťami prispeli k rozvoju nášho mesta.

Ďakujem za spoluprácu podnikateľom, mimovládnym organizáciám a cirkvám, ktorí považovali naše spoločne úsilie za svoje! Poďakovanie patrí aj všetkým športovcom, ktorí reprezentujú meno nášho mesta a tiež mestským spolkom, vďaka ktorým sa tvorí zmysluplná tradícia.

Osobitne ďakujem občanom a mestským organizáciám, ktorí sa aktívne zapájajú do chodu a rozvoja mesta i ktorí aktívne prispievajú k pozitívnym zmenám v našom meste.

Moje osobné poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom mesta, mojím kolegom, ktorí sa svojou prácou a spoločnými silami podieľajú na zveľaďovaní nášho mesta a prispievajú tak k jeho rozvoju.

Od začiatku svojho pôsobenia vo funkcii si vážim Vašu dôveru, pochopenie i podporu, ktorú som od vás v priebehu minulého roka denne pociťoval. Vždy ma to napĺňalo potrebnou energiou a pomáhalo mi to prekonávať prekážky, ktoré sa neustále objavujú. Z celého srdca Vám ďakujem za každé jedno slovo podpory, ktoré ste mne a nášmu mestu vyjadrili.

Rok, za ktorým o chvíľkou zatvoríme dvere, bol naozaj náročný a nevídaný. Mnohým z nás nepriniesol splnenie túžob a očakávaní, či už ide o osobný rozvoj, podnikanie alebo cestovanie. Rok 2021 bol znova a zásadne poznačený koronakrízou. Preveril našu osobnú odolnosť, pevnosť medziľudských vzťahov i silu mnohých firiem. Epidémia ovplyvnila smerovanie všetkých aspektov nášho života, nielen zdravotníctva, ale aj ekonomiky, školstva či spoločenského a kultúrneho diania. Ovplyvnila spôsob, ako oddychujeme, trávime voľný čas, ako nakupujeme, vzdelávame sa.

Tu máme však všetci niečo spoločné. Každý z nás sa snažil najlepšie, ako vedel a mohol. Preto som rád, že odhliadnuc od nepriaznivých okolností a prekážok, hodnotím zo samosprávneho hľadiska rok 2021 ako relatívne úspešný.

Mimoriadne si vážim tých, ktorí ľudí vedú k tomu, aby boli lepší. Potrebujeme spolupracovať, byť pokorní, vďační a súdržní, a to hlavne v tejto náročnej dobe.

Priatelia, Beľania, príchod nového roka býva spájaný s novými začiatkami, ambicióznymi predsavzatiami a plánmi do ďalšieho obdobia. Rád by som Vám preto poprial všetko dobré v novom roku, verím, že skúsenosti získané v tom starom roku dokážeme premeniť v silu, múdrosť, trpezlivosť a odvahu prijímať svet a výzvy tak, ako sa nám postavia! Prajem Vám úspešné začiatky, ale rovnako aj vydarené pokračovanie v tom, v čom sa Vám darí a s čím ste spokojní.

Dovoľte mi, v neposlednom rade, popriať vám to, čo všetci potrebujeme a chceme – ZDRAVIE! Pevné zdravie, psychická pohoda a podpora blízkych sú esenciálne pre šťastný a úspešný rok 2022.

 

Ešte raz všetko dobré do nového roka želá Váš primátor

 

Najnovšie články