Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 637

VZN č. 1/2016 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 1/2016 o používaní pyrotechnických predmetov na území mesta Spišská Belá

 

Názov prílohy Odkaz
VZN-1-2016 Stiahnuť
Najnovšie články