Sídliskové hry na Mierovej ulici sa uskutočnili aj tento rok

Na základe výzvy Mesta Spišská Belá na predkladanie projektov na čerpanie participatívneho rozpočtu Mesta Spišská Belá pre rok 2018, schválila hodnotiaca komisia realizáciu 10 projektov, ktoré sa podporili spolu sumou 10 000 EUR (pozri aj Z participatívneho rozpočtu sa podporí 10 projektov za celkom 10 tis. EUR).

Jedným z takýchto projektov sú aj Sídliskové hry na Mierovej ulici, ktoré sa po premiérovej úspešnej realizácii v roku 2017, rozhodli organizátori podujatia usporiadať aj tento rok. Hodnotiaca komisia vyčlenila na tento zámer finančnú čiastku 400 EUR.
Aj druhý ročník Sídliskových hier, ktoré sa konali 21.júla na sídlisku na Mierovej ulici, mal za cieľ utužiť dobré susedské a rodinné vzťahy. Počas celodenného programu si v rôznych športových a vedomostných súťažiach zmeralo svoje sily približne 70 detí. Za ich snahu boli odmenení rôznymi zaujímavými cenami a ako uviedli organizátori projektu, veľkou odmenou bolo aj povzbudzovanie zo strany rodičov. Veselý deň sa ukončil premietaním filmu v tzv. Kine pod hviezdami.
Navyše sa tento rok rozhodli organizátori dať podujatiu aj ekologický charakter: “Počas akcie sa vyprodukovalo minimum odpadu a to tým spôsobom, že si všetci susedia doniesli vlastné misky a lyžice na guláš, používané boli sklenené poháre namiesto plastových. Deti sa učili separovať odpad, vyrábať svietniky z recyklovaných materiálov a obnovovať si svoje staré tričká pomocou linoritu Sídliskových hier. Odpad, ktorý vznikol všetci separovali,” uvádza jeden z organizátorov Jozef Pivovarník. Zároveň dodal, že „Rozvinúť fajn myšlienku nie je náročné, no hlavný predpoklad úspešnej akcie sú len a len ľudia s chuťou niečo vo svojom okolí zmeniť. Byť aktívny je prínosné pre všetkých. Rád by som sa zároveň poďakoval mestu Spišská Belá, dobrovoľníkom o.z. Trochu inak a obyvateľom Mierovej ulice.“

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X