Rokovanie so Železnicami SR o dokončení úpravy železničnej zastávky

Partizánska ulica - chýbajúci chodník

Začiatkom decembra 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie primátora nášho mesta so zástupcami Železníc SR vo veci dokončenia stavebnej úpravy okolia železničnej zastávky v Spišskej Belej (na Partizánskej ulici). Po stavebnej úprave nástupíšť a úprave nástupnej plochy pred nástupišťami a tiež prístupovej cesty s parkovaním je potrebné ešte zasanovať starý drevený sklad na konci nástupíšť a dokončiť úpravu zelenej (trávnatej) plochy a ďalšie terénne úpravy vrátane úpravy verejného osvetlenia. Pri týchto dokončovacích prácach počas jarných mesiacov by opätovne malo ísť o spoločný postup mesta a železníc.

V súvislosti s prístupom pre peších k tejto železničnej stanici (zastávke) mesto dostalo niekoľko podnetov od obyvateľov nášho mesta na vybudovanie chýbajúceho chodníka k železničnej zastávke v smere od centra mesta – po Partizánskej a Hviezdoslavovej ulici s napojením na existujúci chodník (viď foto v prílohe). Najmä úsek na Partizánskej ulici (od č. 1 po č. 9) je dosť nebezpečný – úzka cesta a parkovanie áut na tejto ceste pred rodinnými domami spôsobuje, že chodci chodiaci po tejto ceste sú niekedy ohrozovaní prechádzajúcimi autami, resp. chodci tiež niekedy ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky svojim nezodpovedným správaním. Preto výstavba tohto chodníka je veľmi žiadúca, hoci jeho realizácia bude veľmi komplikovaná vzhľadom na stiesnené priestorové pomery a na veľmi náročné technické riešenie (ktoré treba vymyslieť). Táto investičná požiadavka na rozpočet mesta bude predložená na prerokovanie poslancom mestského zastupiteľstva začiatkom roka 2017, ktorí rozhodnú či vôbec a kedy by sa uskutočnila výstavba tohto chodníka.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X