,,Recyklónia” v Kaštieli Strážky

Slovenská národná galéria – Kaštieľ Strážky – každoročne ponúka verejnosti okrem tradičných lektorovaných prehliadok a rôznych kultúrnych podujatí aj vzdelávacie a výtvarné workshopy. Tie bývajú tematicky ladené špeciálne pre materské, základné a stredné školy. Výber programov závisí nielen od veku a typu komunity či školy, ale aj podľa učebných osnov a aktuálnosti tém.

Environmentálna problematika v súčasnosti patrí medzi preferované témy, ktoré si v rámci edukácie zaslúžia osobitnú pozornosť. V ponuke vzdelávacích programov v termíne september 2019 – január 2020 sa preto ocitol aj workshop s názvom Recy nie sú kecy. Jeho podstatou je environmentálne vzdelávať deti pútavým a príťažlivým spôsobom. Vďaka interaktívnym formám spolupráce dochádza počas workshopu k základnému pochopeniu vzťahov človeka k životnému prostrediu. K výberu témy sa vyjadrila lektorka Kaštieľa v Strážkach a autorka uvedeného workshopu Monika Gallschneiderová: „Odpad, ktorý je okolo nás, si vytvárame my sami. My sami s ním preto musíme niečo robiť. S výchovou v oblasti triedenia odpadu je potrebné začať už u tých najmenších, pretože hlavne od nich závisí vývoj nášho životného prostredia.“

V úvode programu sa deti hravou formou prostredníctvom pútavo spracovanej video ukážky Recyklónia oboznamujú so zvolenou problematikou. Po krátkej teoretickej časti, v ktorej deti prostredníctvom otázok zistia, aké dôležité je správne recyklovať, nasleduje ukážka triedenia odpadu v praxi. Po jej absolvovaní dochádza k realizácii tvorivých techník. Z vecí, ktoré obvykle patria do odpadkového koša, deti pomocou vlastnej fantázie vytvárajú vskutku originálne výtvarné diela. Zmyslom workshopu však nie je prioritne jeho výtvarná, ale práve vzdelávacia stránka. Aj prostredníctvom takto spracovaného a originálne podaného vzdelávacieho programu sa zúčastnení zaujímavým spôsobom dozvedajú: prečo je dôležité sa odpadmi zaoberať, čo sa stane s voľne pohodeným odpadom v prírode a aké je jedno z možných riešení tohto problému.

Lukáš Lisý, SNG – Kaštieľ Strážky

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X