hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 956

Rebríček najpopulárnejších mien detí za rok 2018 v našom meste vedie Eliška

Zdá sa, že jedinečnosť a výnimočnosť svojich ratolestí si rodičia uvedomujú už pri ich narodení. Ukazuje na to sumár mien, ktoré spišskobelianski novorodenci dostali do vienka v uplynulom roku 2018. Medzi 84 novými obyvateľmi Spišskej Belej, ktorí si budú celý život uvádzať  v dátume narodenia rok 2018, je až 62 rôznych  krstných mien. Od tradičných, ako je Ján, Jakub, Jozef, Adam, Tomáš až po nezvyčajné v našich zemepisných šírkach – Sedrik, Aleš, Ricky – medzi chlapčenskými menami. Pestrosť dievčenských mien ukazujú írečité slovenské mená  Anna, Zuzana, Veronika, Lucia, ako aj mená, ktorých pôvod treba hľadať v cudzine – Deborah, Kiara, Sarah, Zara, Timea.

O prvenstvo v rebríčku obľúbenosti chlapčenských mien sa delia Marek a Samuel. Z každého mena majú v Spišskej Belej traja novonarodení chlapci, čím sa narušila tendencia ostatných 3 rokov, keď na prvých priečkach prevažovali mená so začiatočným písmenom M. Na ďalších pozíciách skončili  Tomáš, Patrik, Filip a už vyššie uvádzané tradičné slovenské chlapčenské mená.

Najobľúbenejším dievčenským menom v Spišskej Belej sa stala Eliška. Toto meno v minulom roku v našom meste zapísali do rodného listu  až štyrom dievčatám, kým v celoslovenskej štatistike je Eliška až na 6. mieste obľúbenosti. Na druhom mieste skončili mená Alica, Lenka, Michaela, Nina, Dominika, Timea, Kiara – každé z týchto mien má po dve nositeľky.  Ostatné mená majú medzi novorodencami v Spišskej Belej za rok 2018 po jedinom nositeľovi, a tak sa na pieskovisku na zavolanie otočí napríklad iba jeden Walter, Daniel, René, Oskár, Maximilián, Bryan, Adrián, Viktor, Vratko alebo Tadeáš. Exkluzívnosť v kolektíve dievčatám zaručia neopakujúce sa mená Lea, Alena, Bianka, Gréta, Linda, Emma, Lilian, Natália, Simona či  Diana.

Pôrodnosť oproti minulému roku v našom meste mierne poklesla. V roku 2018 na svet prišlo 84 nových spoluobčanov, čo je o tri deti menej ako v roku 2017, keď  sa v Spišskej Belej narodilo 87 detí; v roku 2016 do evidencie obyvateľov Spišskej Belej pribudlo  84 novorodencov a v roku 2015 to bolo iba 66 detí.

Z hľadiska zastúpenia pohlaví si to ženské drží svoju dominantnú pozíciu. Aj rok 2018 priniesol nášmu mestu viac dievčat ako chlapcov. Medzi 84 novými spišskobelianskymi obyvateľmi je zastúpených 45 narodených dievčat a 39 chlapcov.

Už v treťom dni roku 2018 sme sa potešili z Daniela – prvého prírastku nášho mesta v novom roku a posledným prírastkom v štatistike obyvateľov za rok 2018 je darček, ktorý uzrel svetlo sveta na deň sv. Mikuláša – Zara.

Rovnako ako v roku 2017 (keď sa v októbri narodilo 10 detí) aj v roku 2018 sa najviac detí narodilo v októbri, celkom 11 detí.  Najmenej detí v našom meste prišlo na svet v mesiacoch február a august – zhodne po 4 deti. Na prírastky bohaté mesiace boli aj apríl a september 2018, kedy sa narodilo po 10 detí v každom mesiaci.

Dvojnásobnú radosť z príchodu nového života mali v roku 2018 v jednej spišskobelianskej rodine, kde privítali dvojčatá Dominiku a Gabrielu. Pre porovnanie – v roku 2017 sme mali v našom meste narodené až tri dvojčatá – dva chlapčenské páry a jednu chlapčensko-dievčenskú dvojicu.

Z novonarodených  spoluobčanov sa všetci tešíme, prajeme im veľa zdravia, lásky, rodinnej pohody a šťastný a spokojný život v Spišskej Belej.

 

 

 

Najnovšie články