Realizácia projektu Oddychovo-vzdelávací areál Krivý kút

Mesto Spišská Belá už v roku 2012 v spolupráci s DAPHNE – Inštitútom aplikovanej ekológie za finančnej podpory Globálneho environmentálneho fondu – programu malých grantov, realizovalo ekologickú obnovu dvoch v minulosti vyťažených rašelinísk: Trstinné lúky a Krivý kút. Na lokalite Krivý kút bol vtedy vybudovaný Oddychovo-vzdelávací areál s kolovou stavbou na vodnej hladine – kópiou obydlia pravekého človeka, ktorý žil pri rašeliniskách. Vytvoril sa náučný chodník pozostávajúci z troch informačných tabúľ, kde návštevníci nájdu informácie o význame rašelinísk, histórii a prírodných hodnotách lokality.

V praxi sa ukázalo, že najväčším problémom jestvujúceho Oddychovo-vzdelávacieho areálu Krivý kút je dostupnosť, resp. nedostatočné navigačné značenie.

Mesto Spišská Belá podalo v roku 2017 v rámci výzvy Nadácie Slovenskej sporiteľne – Obce bližšie k vám 2017, projekt Oddychovo – vzdelávací areál Krivý kút. Spomedzi 100 oprávnených žiadostí komisia grantového programu udelila grant len 29 projektom. Mesto Spišská Belá sa ocitlo medzi úspešnými žiadateľmi.

Hlavným cieľom tohto projektu bolo zlepšenie informovanosti a dostupnosti lokality rašeliniska Krivý kút. Na dosiahnutie tohto cieľa slúži informačný panel pri ceste II. triedy č. 542 v mieste, kde sa začína prístupová cesta na lokalitu. Ako návesť pre turistov pre lepšiu orientáciu v teréne bolo osadených aj 5 ks smerového navigačného značenia a tiež označenie Oddychovo-vzdelávacieho areálu Krivý kút. V rámci zlepšenia informovanosti došlo aj k opakovanej tlači informačno-propagačných letákov vytvorených už v roku 2012 v rámci projektu revitalizácie dvoch v minulosti vyťažených rašelinísk v katastri mesta Spišská Belá.

Pre zatraktívnenie celého areálu sa doplnilo aj chýbajúce oddychové sedenie so stojanom pre bicykle. Opravené boli aj niektoré poškodené prvky náučného chodníka. V kolovej stavbe bol doplnený interiér (lavičky a stolík). Striešky informačných tabúľ, zábradlia nadzemných chodníkov aj kolová stavba boli opatrené ochranným náterom. Predĺžený bol aj drevený nadzemný chodníček k bobrej hrádzi, ktorý zabezpečuje šetrný a bezpečný prechod k informačnej tabuli oboznamujúcej so životom bobra vodného.

Veríme, že osadením navádzajúcej informačnej tabule, navigačného značenia, realizáciou oddychového sedenia, obnovou poškodených prvkov, ako aj tlačou letákov dostaneme toto vzácne prírodné prostredie ešte viac do povedomia ľudí a stane sa atraktívnym miestom oddychu.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X