Pýtate sa ……

Kedy sa bude asfaltovať križovatka pri OMV a cesta na Partizánskej ulici pri železničnej zastávke ?

Asfaltácia by sa mala uskutočniť podľa vyjadrenie zhotoviteľa – firmy EUROVIA SK s.r.o. vo štvrtok a piatok 6. a 7. októbra 2016. Do toho času je potrebné zvýšiť opatrnosť pri prejazde križovatkou pri OMV, nakoľko pôvodný asfaltový povrch bol odfrézovaný a zároveň boli výškovo upravené kanalizačné poklopy. Opatrnosť sa vyžaduje aj od chodcov, ktorí prechádzajú touto križovatkou, ktorá je dnes ešte staveniskom. 

Mestská knižnica je už otvorená

Od 19. septembra 2016 mestská knižnica opätovne poskytuje svoje služby napriek tomu, že ešte nie všetko je dotiahnuté. Potrebné je ešte spustiť internetové služby pre verejnosť, dokúpiť odkladacie skrinky pre čitateľov (na odloženie si veci), upraviť vstupné dvere do knižnice a vymeniť dvere do záhrady a ďalšie menšie detaily. Ale výpôžičky kníh sú už v plnom prúde.

Verejné osvetlenie na Štefánikovej ulici a časti Zimnej ulice už funguje

Uvedené osvetlenie niekoľko dní nefungovalo z dôvodu poškodenia podzemného vedenia kábla na dvoch miestach. Najprv bolo odstránené poškodenie na jednom mieste a následne sa objavilo ešte jedno skryté poškodenie kábla na inom mieste. Uvedené poškodenia sa najprv museli lokalizovať, preto to trvalo dlhší čas. Poškodenie kábla bolo v lokalite pred budovou základnej školy na Štefánikovej ulici č. 39 (pred školskou jedálňou), kde boli realizované aj výkopové práce. K poškodeniu kábla došlo zrejme pri iných výkopových prácach.

Dokončenie prístavby Základnej školy M. R. Štefánika …….

V súčasnosti sa ešte dokončujú práce v interiéri – tak na prízemí ako aj na poschodí. Na prízemí treba osadiť zábradlie na bezbariérovej rampe a ešte raz vymaľovať vstupné schodisko. Na poschodí treba dokončiť povrchové úpravy budúcej novej zborovne, čím sa uvoľní jedna trieda, v ktorej dnes je umiestnená zborovňa.

Len pripomenieme, že fasáda tejto prístavby sa tento rok nebude realizovať, nakoľko technicky sa môže realizovať len spolu s fasádou pôvodnej budovy (ako jeden celok), ktorá sa plánuje zatepľovať zatepľovacím systémom. Dúfajme, že sa na zateplenie mesto získa, resp. nájde potrebné financie už budúci rok.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X