hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 164

Predĺžením životnosti batérií znižujeme odpad

Už je to takmer rok, čo spoločnosť INSA, s. r. o., poskytla mestu Spišská Belá recyklobox na zber použitých batérií a akumulátorov. Priehľadný valcový tubus určený na tento účel je umiestnený na prízemí v budove mestského úradu. Vyzbierali sme takto už mnoho použitých batérií a akumulátorov, ktoré je potrebné od komunálneho odpadu oddeliť. V prípade, že by sa stali súčasťou zmesového komunálneho odpadu, korodovaním ich obalu by postupne dochádzalo k uvoľňovaniu ťažkých kovov do prostredia. Zároveň ide o ťažko rozložiteľný odpad. Rozklad batérií v životnom prostredí trvá viac ako 200 rokov.

Zber použitých batérií a akumulátorov do recykloboxu na mestskom úrade je priamo napojený na spracovanie a zhodnotenie použitých prenosných batérií a akumulátorov v spoločnosti INSA, s. r. o., v Seredi, a to bez ďalších medzičlánkov.

Použité batérie a akumulátory v žiadnom prípade nepatria do komunálneho odpadu alebo do voľnej prírody!

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

MAXIMALIZUJTE SI ŽIVOTNOSŤ BATÉRIÍ

Kapacita batérie používaním klesá. Ide o prirodzené opotrebovanie, ktorému sa nedá úplne vyhnúť. Správnou starostlivosťou o batériu však môžete jej životnosť predĺžiť.

Správna úroveň kapacity

Životnosť batérie optimalizujete, ak budete udržiavať kapacitu batérie na úrovni 40 – 60 %. Práve vtedy sa batéria pri nabíjaní najmenej opotrebúva. Každá batéria má určitý počet cyklov nabíjania (300 až 500) a po jeho dosiahnutí sa začne prejavovať jej opotrebenie. Jeden cyklus však neznamená pripojenie a odpojenie zariadenia od nabíjačky, ale úplné nabitie 0 – 100 %. Čiastočné nabíjanie je preto pre batériu ohľaduplnejšie.

Po nabití odpojiť

Zabezpečiť, aby zariadenie pripojené k nabíjačke bolo po nabití hneď odpojené, sa v praxi nie vždy podarí. Dajte si však pozor, aby ste nenechávali zariadenie pripojené k nabíjačke aj dlho po dosiahnutí úplného nabitia.

Nečakať na nulu

Nie je dobré čakať, kým sa batéria vybije takmer na nulu. Optimálne je pripojiť zariadenie k nabíjačke po poklese pod 40 % kapacity, ale aj pokiaľ sa touto radou nebudete riadiť, určite sa pokúste pripojiť zariadenie k nabíjačke v momente, keď batéria klesne pod 20 %.

Ventilácia a chladenie

Posledný tip nesúvisí priamo s nabíjaním, ale so všeobecnou starostlivosťou o zariadenie. Základom je zabezpečiť dobrú ventiláciu a chladenie.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu