Prečo ísť voliť 25. mája?

Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu (ďalej EP) sa uskutočňujú v členských krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia. V poradí dvanáste voľby do EP, zároveň štvrté na Slovensku, sa uskutočnia v Európskej únii (ďalej EÚ) v dňoch 23. až 26. mája 2019. Termín konania volieb do EP na Slovensku je sobota 25. máj 2019.

Voľby do EP sa konajú v členských štátoch EÚ na rôznych úrovniach. V Belgicku a Taliansku sa voľby konajú na regionálnej úrovni. V Dánsku, Francúzsku a Španielsku, v susednej ČR, ale i na Slovensku na celoštátnej úrovni. V Nemecku sa voľby do EP uskutočňujú kombinovaným systémom a v niektorých členských krajinách EÚ sú voľby dokonca povinné – Belgicko, Grécko, Luxembursko. Pre všetky spôsoby volieb však platí zásada, že sa na nich môžu zúčastniť ako voliči občania, ktorí v deň volieb dovŕšili minimálne 18 rokov a že za poslancov EP môžu byť volení občania starší ako 21 rokov.

Aký význam majú voľby do Európskeho parlamentu?

Voľby do EP zabezpečujú prostredníctvom volených poslancov reprezentáciu občanov v rozhodovacom procese EÚ a zaisťujú jej demokratické fungovanie. Európsky parlament je práve vďaka tomuto volebnému procesu hlasom občanov, pričom má spolu s Radou EÚ rovnocennú rozhodovaciu právomoc v legislatívnom procese EÚ (s výnimkou právomocí výlučne v kompetencii členských štátov). Keďže výrazná časť legislatívy členských štátov je transformovaná z európskej legislatívy, majú voľby do EP pre členské štáty veľký význam.

V posledných voľbách do EP v roku 2014 zaznamenalo Slovensko najnižšiu účasť v celej EÚ. Na voľbách sa zúčastnilo len 13,05 % oprávnených voličov, čo znamená, že možnosť vstúpiť do rozhodovacieho procesu EÚ prostredníctvom volieb vtedy využilo len približne 560 tisíc ľudí.

Prečo ísť voliť v európskych voľbách 25. mája 2019?

My Európania čelíme mnohým výzvam, od migrácie po zmenu klímy, od nezamestnanosti mladých ľudí po ochranu osobných údajov. Žijeme v stále globalizovanejšom, konkurenčnom svete. Referendum o brexite zároveň ukázalo, že EÚ nie je nespochybniteľný projekt. A hoci väčšina z nás považuje demokraciu za samozrejmosť, zdá sa, že je stále viac ohrozená, a to vo svojom myšlienkovom základe, ako aj v praxi. EÚ sa angažuje vo všetkých týchto a mnohých ďalších otázkach – od oživenia obchodu po ochranu spotrebiteľov a podporovanie výskumu. Mení Vaše mesto a región.

Okrem odovzdania svojho hlasu môžete urobiť aj niečo navyše. Môžete tiež presvedčiť iných, aby išli voliť, a tak ovplyvniť to, akým smerom sa EÚ, vrátane nás, bude uberať.

Pretože tentoraz už nestačí pasívne dúfať v lepšiu budúcnosť.

Tentoraz sa k tomu musí zodpovedne postaviť každý z nás!

Na KAŽDOM HLASE záleží. Aj na tom Vašom. 

Iniciatíva tentoraz idem voliť

Európu čaká skutočne dôležité obdobie. Zaregistrujte sa a poďte tentoraz voliť na: https://www.tentorazidemvolit.eu

Práve osobný a priamy kontakt od známych je pre mnohých z nás rozhodujúci. Okrem registrácie sa preto môžete stať aktívnym členom iniciatívy a  zvyšovať povedomie a záujem o voľby vo svojom okolí. 

V rámci EÚ sa do iniciatívy zatiaľ zapojilo približne 150 000 dobrovoľníkov, Slovensko sa s počtom približne 6300 umiestňuje na siedmej priečke.

Máte záujem zapojiť sa? Aktívnym dobrovoľníkom sa môžete stať jednoducho, vyplnením registračného formuláru na platforme tentorazidemvolit.eu. Po registrácii je každému zapojenému vygenerovaný individuálny odkaz, pomocou ktorého môže pozývať do iniciatívy ďalších voličov. Okrem pozvánok na podujatia vo Vašom okolí ponúka platforma možnosť aktívne sa zapojiť aj organizáciou rôznych podujatí.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=W9kchZDAQ20

 

Môže Vás zaujímať...