Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Jozef Kuna, primátor mesta Spišská Belá Vás pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28. mája 2020 o 16.00 hod. (štvrtok)  v kinosále mesta.

Program rokovania:

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Zmeny a doplnky  územného plánu č. 4

4./  18.00  Záver

 

 

Môže Vás zaujímať...