hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 267

Poslanci PSK rozdelili vyše 3,85 mil. EUR z Výzvy pre región

V rámci Výzvy pre región Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) schválili finančnú podporu z rozpočtu PSK vo výške 3,85 miliónov eur na realizáciu projektov v 13 okresoch nášho kraja. Najväčšia suma poputuje na výstavbu a rekonštrukciu športovísk.

Z podaných 201 žiadostí bolo napokon podporených 94 projektov. Poslanci rozdelili viac ako 510-tisíc eur medzi 13 žiadateľov v programe Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu. V programe Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok bolo podporených 23 žiadateľov, ktorí si rozdelia takmer 940-tisíc eur. Najvyššiu sumu 2,19 miliónov eur získalo 52 žiadateľov v programe Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK. V programe Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti bolo úspešných šesť žiadostí za viac ako 206-tisíc eur.

Dotáciu z rozpočtu PSK získalo aj Mesto Spišská Belá na projekt Dobudovanie hokejbalovej haly v Spišskej Belej vo výške 59 tis. EUR. Táto suma bude použitá na zakúpenie dvoch menších tribún pre divákov s celkovým počtom do 160 miest na sedenie a na zakúpenie staršej rolby na úpravu ľadovej plochy. Celkové náklady projektu sú 85 tis. EUR, pričom povinné spolufinancovanie z rozpočtu mesta je 30 % z celkových nákladov. (spracoval: JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK).

Najčítanejšie články

Najnovšie články