Aktuality
Počet zobrazení 1K

Ponuka krúžkov CVČ v školskom roku 2023/24

Centrum voľného času v Spišskej Belej Vám aj v školskom roku 2023/2024 ponúka možnosť prihlásiť svoje deti do záujmových útvarov (krúžkov). Zoznam záujmových útvarov je zverejnený na titulnej foto článku a nižšie v prílohe

Je potrebné, aby rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa, okrem prihlášky podpísal aj čestné prehlásenie, informovaný súhlas a súhlas so spracovaním osobných údajov – editovateľné dokumenty nájdete nižšie v prílohách. Informácie k poplatkom za krúžky sú súčasťou príloh. Všetky potrebné tlačivá sú v prílohe tohto článku. Prihlášky je potrebné doručiť v čase od 4. 9. 2023 do 14. 9. 2023.

Viac informácií u Mgr. Aleny Schurdakovej – riaditeľky CVČ: Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, kancelária číslo 16; mobil: 0918 806 361, tel. 052 4680 505, e-mail: cvc@spisskabela.sk.

Názov prílohy Odkaz
ponuka kruzkov 2023-2024 Stiahnuť
Powerfitko-2023 Stiahnuť
prihláška 2023-2024 Stiahnuť
informovany-suhlas-a-cestne-prehl Stiahnuť
Súhlas so SOÚ_CVČ-deti_zák.zástupcovia (4) (1) Stiahnuť
Platby-za-zaujmovu-cinnost-1 (1) Stiahnuť
Najnovšie články