hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 379

Poliaci, Česi a my zo Spišskej Belej, spoločne k zdraviu i priateľstvu

Špeciálna základná škola v Spišskej Belej, ktorú navštevujú prevažne deti so špeciálnymi potrebami sa tento rok zapojila do medzinárodnej spolupráce škôl v rámci projektu „Be healthy, be fit“ podporeného Medzinárodným Vyšehradským fondom.

Spoločnosť nám robila Publiczna Szkola Podstawowa v Radome (Poľsko) a Vyšší odborná škola zdravotnícka Trutnov.

Cieľom projektu je priblížiť žiakom zdravý životný štýl formou zážitkových workshopov, spoznať bližšie kultúru susedných krajín a vytvoriť partnerstvo medzi školami v krajinách V4. V prípade našej školy by sme kľudne mohli pridať aj socializáciu žiakov v cudzom prostredí. Myšlienka, že sa žiaci našej školy, ktorí žijú izolovane od majority, pozrú niekam ďalej ako 10 km od vlastného domu nás napĺňa nádejou, že im to pomôže rozšíriť si vlastné obzory a snáď posunie v budúcnosti niekam preč zo začarovaného kruhu.

V dňoch od 07.11.2022 do 10.11.2022 sme sa dvaja učitelia a piati žiaci zúčastnili prvej návštevy poľskej školy v Radome. Škola pripravila bohatý a zaujímavý program. Zúčastnili sme sa športovej olympiády, výučby tanca pod vedením inštruktora v tanečnom štúdiu, návštevy miestneho múzea, prehliadky mesta Radom. Navštívili sme primátora mesta, odkiaľ deti odišli s úsmevom a darčekmi na pamiatku. Spoločne sme hľadali symboly mesta Radom a následne vyriešili tajničku. Počas zdolávania úloh a hľadania symbolov boli žiaci rozdelení do troch skupín. Každú skupinu tvorili žiaci zo slovenskej, poľskej a českej školy. Naši žiaci sa rýchlo začlenili a ani komunikačná bariéra im nerobila problém, pri nadväzovaní nových priateľstiev. Na záver sme boli účastní na workshope „Mindfulness“, ktorý sa zakončil spoločnými kreatívnymi projektovými aktivitami zameranými na zdravý životný štýl.

Bolo príjemné vidieť, ako sa naši žiaci rýchlo začlenili medzi žiakov z iných krajín aj napriek rasovej a čiastočnej jazykovej bariére. V tomto prípade vyhrala túžba po novom kamarátstve a možno zvedavosť spoznať niekoho, kto žije v inej krajine a hovorí iným jazykom.

Zážitky, ktoré sme získali nám ostanú v pamäti ešte dlho. Žiaci si vymenili kontakty a veríme, že aj najďalej pomocou komunikačných sieti budú v kontakte a ich priateľstvá sa budú rozvíjať.

Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu školy v Trutnove (Česko), ktorá nás čaká vo februári 2023.

No a potom v apríli 2023 hostíme českú a poľskú školu v našej Špeciálnej základnej škole v Spišskej Belej zasa my. Ale o tom až nabudúce… Držte nám palce…

Mgr. Igor Svat, Mgr. Eva Dragošeková

Špeciálna základná škola

Najnovšie články