POKOJNÉ VIANOCE

Hudba, tanec i spev sú na tomto svete na to, aby v nás otvárali dvere emócií. K predvianočnej atmosfére umenie aj city rozhodne patria. S touto motiváciou vstupovali návštevníci do mestskej kinosály na koncert, ktorý na podvečer 19.12.2019 pripravila naša ZUŠ.

Predvianočnú atmosféru plnú hudby tak mohli zažiť všetci návštevníci koncertu POKOJNÉ VIANOCE, ktorý s radosťou odprezentovali účinkujúci. Žiaci a pedagógovia  Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho prostredníctvom hudby, tanca a spevu tak spríjemnili prítomným poslucháčom predsviatočný kultúrny večer.

Už tradične sa žiaci ZUŠ-ky lúčili so starým rokom pestrou škálou skladieb od kolied až po diela klasikov. Hostia si mohli vypočuť cimbal, akordeón, tanečnú kapelu, spevácky zbor Svetlušky, gitarové, klavírne i husľové sóla. Na koncerte nechýbal ani tanečný odbor, ktorý predviedol dve choreografie.  Tento vianočný koncert bol výnimočný aj svojím charitatívnym poslaním. Výťažok zo vstupného bude odoslaný na transparentný účet určený na pomoc obyvateľom zničeného bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove. Suma, ktorou obyvatelia Spišskej Belej, ale i samotní zamestnanci ZUŠ prispeli na koncert je 310,39 eur, za čo srdečne všetkým ďakujeme.

Aj celý kolektív ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho vám praje pokojné Vianoce a šťastný nový rok 2020.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X