Aktuality
Počet zobrazení 1K

Personálne zmeny na mestskom úrade

Primátor mesta od decembra 2015 postupne vykonal niekoľko personálnych a organizačných zmien na mestskom úrade v Spišskej Belej. Od 1. mája 2016 platí nová organizačná štruktúra mestského úradu, ktorá sa vrátila späť k 3 odborom mestského úradu (3 vedúcim týchto odborov) a naďalej bez pozície prednostu mestského úradu. Táto zmena neznamená nárast počtu zamestnancov na mestskom úrade. Ide o preobsadenie existujúcich miest, resp. o prerozdelenie doterajšej agendy. Nová organizačná štruktúra je v prílohe tohto článku. Išlo o nasledovné zmeny:

1./ PhDr. Alexandra Olekšáková (bytom Spišská Belá)

– 1. decembra 2015 nastúpila na pozíciu referenta oddelenia kultúry a infocentra – PR manažér

– zamestnaná je cez Úrad práce – na 18 mesiacov (80 % jej mzdy nám hradí štát)

– toto miesto bolo uvoľnené a doposiaľ nepreobsadené

2./ Oddelenie bytov a nebytových priestorov

– k 31. decembru 2015 – odišla Daniela Adamjaková z toho oddelenia

– uvedená pozícia nebola preobsadená a z dôvodu ušetrenia 1 pracovného úväzku bola táto agenda pričlenená na ekonomický odbor a odbor vnútornej správy k inej agende a dnes túto agendu vykonávajú dvaja už existujúci zamestnanci popri svojej inej agende:

– Mgr. Katarína Duchnitzká – správa bytov a nebyt. priestorov – z hľadiska administratívneho a finančného

– Ing. Pavol Ščigulinský – správa bytov a nebyt. priestorov – z hľadiska technického (údržba)

3./ Mgr. Edita Svocáková (bytom Spišská Belá)

– nastúpila v januári 2016 na pozíciu referenta školského úradu a nahradila Mgr. Amáliu Lacušovú, ktorá odišla k 31. marcu do starobného dôchodku

4./ Ing. Peter Novák (bytom Ždiar)

– nastúpil vo februári 2016 na pozíciu vedúceho odboru výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja – nahradil Ing. Kleinovú, ktorá sa presunula na svoju pôvodnú pozíciu – referent oddelenia pozemkového (nakladanie s majetkom mesta)

5./   Ing. Veronika Kováčiková (bytom Spišská Belá)

– nastúpila vo februári 2016 na pozíciu vedúcej ekonomického odboru – nahradila Ing. Máriu Kušmírekovú, ktorá odišla k 30. aprílu do starobného dôchodku

6./   Adriana Hradická (bytom Spišská Belá)

– nastúpila v marci 2016 na pozíciu účtovníčky mesta – nahradila Máriu Ovčarikovú, ktorá odišla k 30. aprílu do starobného dôchodku

7./   Ing. Anna Mláková (bytom Spišská Belá)

– nastúpila v marci 2016 na pozíciu referenta nového oddelenia sociálnych vecí

8./ Ing. Lucia Bukovinová (bytom Spišská Belá)

– nastúpila v marci 2016 na pozíciu referenta personálneho oddelenia – nahradila Martu Klokočovú, ktorá odišla k 30. aprílu do starobného dôchodku

9./ Ján Suchanovský (bytom Spišská Belá)

– nastúpil v máji 2016 na pozíciu vodič – údržbár – kurič a nahradil Juraja Pisarčíka, ktorý odišiel k 31. marcu do starobného dôchodku

10./ stavebný úrad

– na konci februára 2016 odišiel Ing. Štefan Vilga z pozície zamestnanca stavebného úradu – uvedená pozícia by mala byť preobsadená od júla 2016

organizacna_struktura_mestskeho_uradu

Najnovšie články
Oznámenia
X