hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 202

Oznam Centra voľného času

Termín odovzdania vzdelávacích poukazov v Centre voľného času je do 23.9.2022.
Rodičia, ktorí  prihlásili svoje dieťa na krúžok v CVČ a vzdelávací poukaz do CVČ neodovzdali, majú možnosť tak urobiť najneskôr do 23.9., t.j. piatok priamo vedúcim krúžkov, alebo  Mgr. Schurdakovej v kancelárii CVČ na mestskom úrade.
Pri neodovzdaní poukazu sa platí školné podľa VZN 2/2022.
Najnovšie články