Označovanie obalov kvôli správnemu triedeniu odpadov

V zmysle zákona o obaloch sú výrobcovia a dovozcovia obalov alebo balených výrobkov povinní zabezpečiť označenie obalu informáciami:

  • o materiáloch, z ktorých je obal vyrobený,
  • o tom, či ide o opakovane použiteľný obal alebo zálohovaný obal,
  • o spôsobe nakladania s obalom.
alt
Značka, ktorá znamená, že obal je možné zhodnotiť (opätovne použiť) je všeobecná značka, ktorá je doplnená o spresňujúce písomné a číselné informácie pre konkrétny druh obalu.
Pri kúpe a po použití jednotlivých výrobkov si však málokto všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch ale vieme, ako správne triediť odpad. Nižšie preto uvádzame jednoduchý prehľad najčastejšie používaných značiek:
Zálohované, opakovane použiteľné obaly (vratné obaly ako napr. obaly na pivo, minerálku a pod.) sa označujú textom „Návratný obal“.

Môže Vás zaujímať...