Opäť téma triedenia odpadu

Vedeli Ste, že každý Slovák vyprodukuje ročne až 321 kg odpadu? Na skládkach odpadu končia až tri štvrtiny z neho.

Spôsob ako zmeniť túto skutočnosť je triediť odpad. Po vytriedení totiž dochádza k jeho znovupoužitiu v inej forme a šetrí sa tým miesto na skládkach odpadov pre odpad, ktorý ďalej nie je možné recyklovať. Pozitívnou cestou smerujúcou k znižovaniu množstva odpadu je aj zmena správania spotrebiteľov. Inými slovami – nakupujme len to, čo naozaj potrebujeme.

Tu je krátke 1,5 minútové edukatívne video o tom, ako správne triediť domáci odpad:

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X