On-line vzdelávanie o triedení odpadu

Správnych a zrozumiteľných informácií o triedení odpadu nie je nikdy dosť. Rôzne zaujímavosti o triedení odpadu sa môžete dozvedieť vďaka on-line vzdelávaniu s názvom “Test ekologickej inteligencie”, ktorý je umiestnený na stránke www.triedime.sk (http://www.triedime.sk/test-ekologickej-inteligencie). Ide o projekt, ktorého jesenný cyklus bude trvať 13 týždňov/epizód a účelom je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti povedomie o triedení odpadu, recyklácii a ochrane životného prostredia. Test je určený všetkým – malým, veľkým… Ale najmä tým, ktorí sa chcú dozvedieť viac o správnom triedení odpadu.

On-line vzdelávanie bolo spustené 11. septembra a končí 10. decembra 2017. Zapojiť sa do vzdelávania a súťaže je možné kedykoľvek počas trvania vzdelávacieho programu. Výhercovia budú zverejnení 14. decembra po 14:00 hod. na stránke www.triedime.sk.

Jesenný cyklus on-line vzdelávania prinesie trinásť epizód o tom, ako netvoriť odpad, o skládkovaní, recyklácii a triedení odpadu. Na konci každej epizódy je krátky test na preverenie nadobudnutých znalostí. Aby boli účastníci k štúdiu motivovaní, v rámci súťaže budú žrebované aj zaujímavé vecné ceny. Každý týždeň sa budú spomedzi všetkých zapojených účastníkov žrebovať traja, ktorí dostanú populárny fidget spinner. Po skončení jesenného cyklu budú zo všetkých zúčastnených vyžrebovaní traja budúci vlastníci atraktívnych cien – hlavných výhier: fotoaparátu Instax, minidronu a Bluetooth reproduktora.

Do súťaže sa účastník prihlási jednoduchou on-line registráciou vyplnením krátkeho formulára. Každý pondelok počas 13 týždňov bude zverejnená téma, ktorú si účastníci naštudujú a následne zodpovedajú otázky, ktoré s danou témou súvisia. Hracie týždne/epizódy budú odkrývané postupne. Priebeh je skutočne časovo nenáročný a zaujímavý pre rôzne vekové kategórie. Do vzdelávania je zároveň možné sa zapojiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania. Pokiaľ sa účastník zapojí neskôr, má možnosť naštudovať si materiály a zodpovedať otázky všetkých predchádzajúcich epizód. Jednotlivé epizódy však musia byť vyplnené v poradí, v akom boli zverejnené. Za každú správne zodpovedanú súťažnú otázku bude súťažiacemu pripočítaný 1 hrací bod. Každému, kto prejde všetkých 13 epizód a správne zodpovie aspoň na 60 % otázok, bude vygenerovaný certifikát potvrdzujúci úspešné absolvovanie on-line vzdelávania. Všetky študijné materiály budú spolu so správnymi odpoveďami opäť zverejnené až na konci jesenného cyklu, po dokončení všetkých hracích týždňov/epizód. Všetci výhercovia – vyžrebovaní súťažiaci – budú okrem vecných cien odmenení aj edukačnými pomôckami o triedení odpadu.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X