On-line vzdelávanie o triedení odpadu je už ukončené

Na začiatku školského roka sme informovali o spustení on-line vzdelávania s názvom Test ekologickej inteligencie, ktoré prebiehalo počas 13-tich týždňov na stránke www.triedime.sk. Každý pondelok počas 13-tich týždňov bola zverejnená téma, ktorú si účastníci vzdelávania naštudovali a následne zodpovedali otázky (krátky test), ktoré s danou témou súviseli. Hracie týždne/epizódy sa odkrývali postupne. Projektom sa podarilo zvýšiť povedomie o tom, ako netvoriť odpad, povedomie o triedení odpadu, recyklácii a skládkovaní odpadu u účastníkov z rôznych vekových skupín, ktorí sa do on-line vzdelávania zapojili.

Aby boli účastníci k štúdiu motivovaní, po ukončení vzdelávania boli žrebované aj zaujímavé vecné ceny. Zverejnení boli už aj výhercovia hlavných cien: fotoaparátu Instax, minidronu a bluetooth reproduktora.

Teší nás, že do on-line vzdelávania s environmentálnou tematikou sa zapojili aj obyvatelia nášho mesta. V rámci súťaže boli po každej epizóde žrebovaní aj traja súťažiaci, ktorí priebežne získavali menšie motivačné ocenenia. Spomedzi týchto boli vyžrebovaní aj súťažiaci zo Spišskej Belej: Bibiana Neupauerová, Peter NebusJozef Pivovarník, ktorým gratulujeme. Prehľad všetkých výhercov je zverejnený TU.

Každému, kto prešiel všetkých 13 epizód a správne zodpovedal aspoň na 60 % otázok, bol na meno vygenerovaný certifikát potvrdzujúci úspešné absolvovanie on-line vzdelávania. Všetky študijné materiály sú aj so správnymi odpoveďami pre účastníkov dostupné pod osobným prihlásením. Takto je možné zistiť, v čom došlo k pochybeniu a poučiť sa z toho.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X