Odovzdali sme obyvateľom mesta spolu už 410 nádob na zber bioodpadu

Mesto Spišská Belá začalo s evidenciou záujemcov o zberné nádoby na bioodpad v minulom kalendárnom roku. Následne boli z vlastných zdrojov zakúpené plastové nádoby hnedej farby na zber biologicky rozložiteľného odpadu (bioodpadu). Prvé nádoby boli do rodinných domov bezplatne odovzdané v auguste 2017. Ďalšie odovzdávanie zberných nádob na bioodpad prebehlo v januári 2018. V priebehu mesiaca apríl 2018 bolo obyvateľom rodinných domov, ktorí o to požiadali, odovzdaných ďalších 200 ks zberných nádob oproti podpisu žiadateľa. Spoločne už bolo v našom meste odovzdaných 410 ks nádob na zber bioodpadu (vo veľkosti 120 l, alebo 240 l). 

Nádoby na bioodpad sú určené na odpad z domových záhrad (najmä pokosená tráva, kvety, štiepka, piliny, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, či burina). Neodporúčame umiestňovať do týchto nádob živočíšny odpad (najmä z hygienických dôvodov). Vyprázdňovanie nádob na zber bioodpadu bude zabezpečovať sezónne (v tzv. “vegetačnom období”) Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. v zmysle zverejneného harmonogramu. So zberom začíname v pondelok 7. mája a zber bude prebiehať pravidelne každý druhý týždeň až do konca novembra.

Obyvatelia, ktorí majú záujem o takúto zbernú nádobu (aby nemuseli biooodpad uskladňovať v plastových vreciach) a doposiaľ neprejavili záujem, majú naďalej možnosť kontaktovať mestský úrad – Bc. Danielu Hudačekovú, tel.: 052/4680508, osobne č. dverí 2 na prízemí mestského úradu, alebo mailom hudacekova@spisskabela.sk. U tejto zamestnankyne mesta je vedený zoznam záujemcov aj tých, ktorým už bola nádoba poskytnutá.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X