Od 1. januára začalo činnosť nové združenie Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok

V medzisviatočnom období sa 28. decembra 2017 prvýkrát stretli zakladajúci členovia novozaloženého záujmového združenia právnických osôb „Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok“ na zasadnutí valného zhromaždenia toho združenia.

Uvedené združenie vzniklo na základe návrhu Kežmarskej rozvojovej rady (zodpovednej za realizáciu Akčného plánu okresu Kežmarok) s cieľom naplniť jedno z opatrení Akčného plánu okresu Kežmarok na roky 2016-2020 schváleného vládou SR. Uvedené centrum už rok fungovalo ako súčasť Mestského úradu v Kežmarku (ako oddelenie úradu), od 1. januára už funguje ako samostatný právny subjekt (záujmové združenie miest a obcí okresu Kežmarok). Uvedené združenie bolo zaregistrované 20. decembra 2017 a aby svoju činnosť mohlo začať už od 1. januára 2018, bolo potrebné doriešiť niektoré otázky fungovania tohto združenia. Bude sídliť v Kežmarku – v priestoroch Reduty, ktoré boli zrekonštruované vďaka najmä financiám poskytnutým zo štátneho rozpočtu v rámci realizácie Akčného plánu okresu Kežmarok. Zakladajúcimi 11 členmi združenia sú Mesto Kežmarok a Spišská Belá a obec Mlynčeky, Malý Slávkov, Rakúsy, Veľká Franková, Malá Franková, Vojňany, Zálesie, Matiašovce, Stará Lesná (zmluva o založení združenia bola podpísaná 30. nov.2017) . Už v priebehu decembra pristúpili a začiatkom tohto roka majú pristúpiť ďalšie obce nášho okresu. Tohto valného zhromaždenia sa zúčastnili aj členovia Kežmarskej rozvojovej rady (na ktorej podnet vzniklo toto centrum), v ktorej majú svoje zastúpenie aj podnikatelia (napr. z oblasti cestovného ruchu, či poľnohospodárstva) a jej členom je aj prednostka Okresného úradu v Kežmarku.

Podľa vyjadrenia Štefana Bieľaka, primátora Spišskej Belej, “od tohto centra ako samostatného právneho subjektu primátori a starostovia nášho okresu očakávajú, že sa stane aktívnejším nástrojom na rýchlejšiu realizáciu Akčného plánu okresu Kežmarok, ako aj platformou na riešenie ďalších potrieb a koordinovanie aktivít v oblasti regionálneho rozvoja nášho okresu, čo doposiaľ často chýbalo. Samosprávy potrebujú najmä spolu komunikovať a koordinovať svoje plány a aktivity. Takže našim cieľom by malo byť aj to, aby takého združenie fungovalo aj po skončení akčného plánu“. Výhodou tohto riešenia je fakt, že po dobu najbližších 3 rokov je činnosť tohto združenia financovaná z uvedeného akčného plánu. A po skončení akčného plánu sa uvidí, či takéto združenie má zmysel ďalej prevádzkovať, nakoľko potom už jeho prevádzku budú musieť financovať jeho členovia – mestá a obce.

Prítomní členovia združenia zvolili Milana Gacika (doterajšieho vedúceho tohto centra) do funkcie riaditeľa tohto centra – zatiaľ na dobu určitú – do konca marca 2018. Počas tohto obdobia bude potrebné nastaviť financovanie centra z akčného plánu, doriešiť personálne a tiež priestorové otázky. Dúfame, že aj táto zmena (centrum ako samostatný právny subjekt) pomôže viac rozhýbať realizáciu akčného plánu okresu Kežmarok.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X