Obnova mestských lesov

Mestské lesy Spišská Belá využili tohtoročné priaznivé jarné počasie na obnovu územia mestských lesov, a to zalesňovaním. Celkovo sme tento rok zalesnili územie mestských lesov poškodené kalamitou spôsobenou vetrom a kôrovcom na ploche 85 ha s celkovým počtom 392 tisíc kusov sadeníc. Najviac sa vysadili dreviny buka (203 000 ks), jedle (60 000 ks), smrekovca (49 000 ks), borovice (29 000 ks) a smreka (51 000 ks). Sadenice, ktoré sa použili na zalesňovanie, boli z vlastnej lesnej škôlky, ale podstatnú časť sadeníc sme museli nakúpiť, nakoľko si také veľké množstvo nevieme sami vypestovať. Od roku 1993, kedy mesto prevzalo lesy do vlastnej správy, to bol najväčší počet vysadených nových stromčekov vysadených v jednom roku. Od vetrovej kalamity z roku 2004 sme vysadili v mestských lesoch celkom 2 455 000 stromčekov, z toho jedľa 805 000 ks, borovica 802 000 ks, buk 338 000 ks, smrekovec 239 000 ks, smrek 185 000 ks, javor 57 000 ks, jaseň 29 000 ks,  jelša 4 000 ks a brest 500 ks a obnovili územie na ploche 361 ha. Týmto drevinovým zložením lesníci menia doterajšie smrekové porasty na stabilnejšie zmiešané lesy s prevahou listnatých stromov. Na zalesňovaní sa tohto roku podieľali okrem živnostníkov Martina Čarnogurského, Jozefa Lihoňa, Valenta Majerčáka a Petra Dragašeka aj dobrovoľníci zo Spišskej Belej a to na akcii „Posaď si svoj strom“ a členovia Mestského poľovníckeho spolku Poľana Spišská Belá. Touto cestou sa im chceme poďakovať a zároveň aj poďakovať mestu za poskytnutú dotáciu na nákup sadeníc a aj samotnú výsadbu stromčekov.

Ing. František Pisarčík, odborný lesný hospodár, Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X