Obnova kanalizácie na Moskovskej ulici ale aj riešenie problému s kanalizáciou na Kúpeľnej ulici

V súčasnosti prebieha obnova spláškovej kanalizácie na Moskovskej ulici v našom meste. Poškodenie tejto kanalizácie bolo tak rozsiahle, že sa táto kanalizácia už nedala opraviť a preto Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad (PVS) ako vlastník kanalizácie začala bezodkladne zrealizovať úplne novú kanalizáciu. Ide o dlhodobejší problém a už minulý rok primátor nášho mesta sa dohodol s PVS na trvalom riešení tohto problému. PVS vypracovala projektovú dokumentáciu na výstavbu novej spláškovej kanalizácie na tejto ulici, ktorá sa mala začať budovať v októbri tohto roka. Uvedený havarijný stav spôsobil, že už dnes sa buduje nová kanalizácia.

Pokiaľ ide o samotné technické riešenie, na Moskovskej ulici sa nové potrubie potiahne až do kanalizácie na Kúpeľnej ulici v dĺžke 222 m. Zároveň sa urobí nový, resp. obnoví pôvodný, ale dnes nefunkčný, odľahčovací kanál na konci Kúpeľnej ulici popri železničnej trati, t.j. nové potrubie v dĺžke 192 m. Úlohou tohto odľahčovacieho potrubia bude v prípade naplnenia kanalizačného potrubia na Kúpeľnej ulici (z dôvodu zrážkových vôd) odľahčiť spláškovú kanalizáciu na Kúpeľnej ulici odtokom do existujúceho povrchového (melioračného) kanála za Belianskymi kúpeľmi. Uvedenú výstavbu spláškovej kanalizácie financuje PVS z vlastných zdrojov.

Popri tomto probléme sa obnovil aj problém so spláškovou kanalizáciou na Kúpeľnej ulici za traťou v úseku od domu č. 2 po dom č. 30. Na podnet obyvateľov tejto ulice primátor mesta bezodkladne inicioval ďalšie rokovanie s PVS. Kanalizácia sa zkamerovala a zistilo sa jej značné poškodenie na niekoľkých miestach – poškodené staré potrubie, ktoré je na mnohých miestach intenzívne prerastené koreňmi stromov rastúcich nad kanalizáciou. V týchto dňoch sa pripravuje technické riešenie v snahe zmodernizovať túto kanalizáciu (možno aj vybudovaním novej kanalizácie). Podstatné je, že tento dlhoročný problém chce aj musí PVS vyriešiť v priebehu najbližších týždňov.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X