Obmedzenie dopravy v meste Kežmarok

Slovenská správa ciest obmedzila dopravu v meste Kežmarok na ceste I/66 kvôli zlému stavebno-technickému stavu mosta M 5624 vedúceho cez rieku Poprad pri kruhovom objazde. Nosná konštrukcia mostného objektu v súčasnom stave spĺňa iba čiastočne základné podmienky kladené platnými normami a predpismi ohľadne bezpečnosti premávky po mostných objektoch. Obmedzenie platí pre nákladné vozidlá nad 5 ton. Most spravuje a vlastní Slovenská správa ciest, ktorá tam osadila zvislé dopravné značenie upozorňujúce na obmedzenie.

Od včerajška platí v meste Kežmarok mimoriadna situácia, ktorú vyhlásil primátor z dôvodu kritickej situácie plynulosti cestnej premávky na uvedenom moste, ale tiež nebezpečenstva ohrozenia života, zdravia a majetku občanov.

Slovenská správa ciest vykoná opatrenia na odklonenie dopravy v inkriminovanom úseku, na nevyhnutné práce na príprave a realizácii odstránenia zlého stavebno-technického stavu mosta, ako aj na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na štátnej ceste I/66. Premávka po mostnom objekte je pri dodržiavaní stanovenej zaťažiteľnosti možná bez ďalších obmedzení. Nepriaznivou skutočnosťou pre nákladnú dopravu na ťahu Poprad – Stará Ľubovňa je fakt, že aj most na ulici Nižná brána v Kežmarku je v zlom stave a platia preň dopravné obmedzenia.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X