O prenájme nebytových priestorov v centre mesta rozhodol los

Mestu Spišská Belá bolo na základe verejnej výzvy predložených 9 žiadostí o prenájom nebytových priestorov na prízemí meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ulici č. 1 v Spišskej Belej (dnešná prevádzka Kozmetiky EVA).

O prenájom požiadali nasledovní žiadatelia:

1./ Marko Tatry s.r.o. Spišská Belá (Maroš Mešar) – predajňa ovocia, zeleniny a doplnkového tovaru

2./ Michal Krempaský, Spišská Belá – prevádzka „Ryba – lahôdky”

3./ Stredná odborná škola Kežmarok (ul. Kušnierska brána 2) – predajňa regionálnych produktov od regionálnych farmárov a producentov

4./ 1.day Košice – predajňa alko nealko, cukrovinky, tabak, darčekové predmety

5./ A. Weissensteinerová, Spišská Belá – predajňa pod značkou 1.day (presťahovanie exist. prevádzky z priestorov na ul. Hviezdoslavova 2, Spišská Belá

6./  Michal Pitoňák – LUMI, Spišská Belá – prevádzka „pracovných odevov a obuvi“ – presťahovanie exist. prevádzky z Petzvalovej 15, Spišská Belá

7./ Kvety Kristína, Spišská Belá – kvetinárstvo a darčekové predmety – presťahovanie exist. prevádzky z priestorov z Hviezdoslavovej 5, Spišská Belá

8./ Gabriela Andrášová, Spišská Belá – papiernictvo NATY – presťahovanie exist. prevádzky z priestorov na ul. SNP, Spišská Belá  (autobusová zastávka)

9./ Martin Groman, Spišská Belá – reklamná agentúra – presťahovanie exist. prevádzky z Petzvalovej 15, Spišská Belá.

O výbere nového nájomcu rozhodovalo na svojom zasadnutí mestské zastupiteľstvo 17. mája 2018. Po dlhšej diskusii poslanci usúdili, že medzi doručenými žiadosťami je viacero takých, ktorým by bolo vhodné vyhovieť. Preto sa poslanci rozhodli, že o výbere konkrétneho nájomcu sa rozhodne losovaním. A šťastie sa usmialo na Strednú odbornú školu v Kežmarku. Za prvého náhradníka bola vylosovaná Gabriela Andrášová a za 2. náhradníka Michal Pitoňák-LUMI.

A na aký účel chce využiť uvedené priestory Stredná odborná škola v Kežmarku (ul. Kušnierska brána 2)?  Podľa predloženého zámeru chce táto škola zriadiť a prevádzkovať predajňu regionálnych produktov od farmárov a producentov z nášho regiónu a z produkcie prevádzok tejto školy. Uvedená stredná odborná škola (v minulosti s prívlastkom “poľnohospodárska”) pre zabezpečenie rozvoja školy a zabezpečenie kvalitného poskytovania vzdelávacích služieb v schválených študijných a učebných odboroch vyvíja doplnkovú hospodársku činnosť . Táto škola sa zapojila aj do realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok, na podporu jedného z najmenej rozvinutých okresov, ktorý schválila Vláda SR.

Kľúčovou aktivitou uvedeného Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok vo vzťahu k navrhovanej prevádzke v Meste Spišská Belá je vytvorenie predajného miesta pre miestnych farmárov a producentov, ktorí majú limitované možnosti predaja svojich výrobkov a majú veľké problém umiestňovať svoje výrobky vo veľkoobchodných reťazcoch.

Pilotná spoločná prezentácia – stánok producentov počas Spišského zemiakarského jarmoku na jeseň 2017 preukázala záujem miestnych obyvateľov o výrobky regionálnych producentov, kde najväčším problémom sa javí ich dostupnosť a koncentrácia ich predaja na jednom stálom mieste – na čo prioritne reaguje návrh zriadenia takejto špecifickej obchodnej prevádzky.

V prevádzke by sa propagovali a distribuovali regionálne produkty podľa aktuálnej sezónnej dostupnosti, s možnosťami priestorového usporiadania v zmysle požiadaviek hygieny. Podporované sú regionálne produkty, ktoré sa vyznačujú vysokým podielom ručnej práce, vysokou kvalitou a citlivým prístupom k prírode. V rámci budovaného krátkeho regionálneho potravinového reťazca, ktorého súčasťou majú byť aj malé predajne, sa plánuje distribúcia produktov od nasledovných regionálnych farmárov a producentov:

Spišské zemiaky a polotovary Slovsolanum Spišská Belá a Slovbys s.r.o. Spišská Belá • produkty AT Tatry spol. s r.o. Spišská Belá, TIS Farma Toporec • Toporecký ovčí syr • Toporecký ovčí syr ochutený medvedím cesnakom • Toporecký FITNESS ovčí syr • Domáca kvasená kapusta; Pieninica – Lechnica – sušené bylinky z PIENIN; Dunajec s.r.o. Spišská Stará Ves • Domáca Dunajecká klobása • Domáca tlačenka v žalúdku • Huspenina „Studzenina“ • Jaternice „Hurky“ • Údená slanina • Bôčik • Údená šunka „Šoudra“ • Zabíjačkové paštéty; Produkty od medárov z okresu Kežmarok vrátane Zamaguria, Salaš Pieniny – Majere • 100% ovčia bryndza • Čerstvý ovčí syr • Údený ovčí syr • Ovčí syr v olivovom oleji; PD GORAL Veľká Franková • Frankovská plnotučná bryndza • Frankovská ovčia plnotučná bryndza (100%) • Frankovský slaný syr • Zamagurský ovčí slaný syr • Goralský syrový korbáčik; Agrozami spol. s r.o.  Tvarožná • Domáca klobása • Údené stehno „Štep“ • Údené karé • Údený bôčik • Domáce kravské mlieko; TATRAPRIM s.r.o – Vrbov – Vrbovské pirohy, šúľance, knedlíčky v rôznych variáciách, GB FAMILY SLOVENSKO, s.r.o. – Tvarožná  • Smažené pirôžky • Kapustníky • Ovocné koláče, Syrové torty z Ľubice, Spišské šípkové lekváre, produkty z medvedieho cesnaku od producenta z Vlkoviec a produkty od ďalších producentov podľa sezónnej ponuky.

Keďže sa nenašiel iný subjekt, ktorý by bol ochotný zastrešiť predaj produktov od regionálnych producentov na jednom mieste, tak sa tejto úlohy chce uchopiť uvedená stredná škola, ktorá už určité skúsenosti  s maloobchodným predajom a ktorá chce takto podporiť najmä miestnych farmárov a prvovýrobcov, keďže výchova agropodnikateľov je jedna priorít tejto školy.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X