Nový chodník medzi sídliskom na Mierovej ulici a chodníkom na ul. 1. mája

Mesto Spišská Belá zrealizovalo nový chodník medzi sídliskom na Mierovej ulici a ul.1. mája. Stalo sa tak na podnet práve niektorých obyvateľov sídliska na Mierovej ulici, ktorí poukazovali na to, že najmä deti z toho sídliska chodia do školy a zo školy (na Moskovskej ulici) po trávniku. A práve vyšľapaný chodník bol miestom, kde sa vybudoval nový chodník zo zámkovej dlažby.

Ide síce o krátky spojovací chodník, ale určite bude veľkým prínosom, nakoľko ho využijú nielen deti zo sídliska na Mierovej ulici, ale aj ostatní obyvatelia tohto sídliska pri prechode smerom k Sintre, ako aj ostatní obyvatelia chodiaci z iných ulíc, ktorí si chcú cez uvedené sídlisko skrátiť cestu smerom k obchodnému domu a opačne.

V budúcnosti bude ešte potrebné rovnako prepojiť uvedené sídlisko na Mierovej ulici bezpečným chodníkom od kotolne aj smerom k materskej škole.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X