hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 715

Nové pracovisko výtvarného odboru našej ZUŠ

Vedenie Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho v Spišskej Belej oznamuje zákonným zástupcom (rodičom)  žiakov výtvarného odboru, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 (štvrtok) v budove bývalého Centra voľného času na Zimnej ulici č.47.

Pôvodné pracovisko výtvarného odboru na Petzvalovej ulici už nebude slúžiť na účely vyučovania ZUŠ.

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články