Aktuality
Počet zobrazení 1K

Nové informácie v sekcii Odpady o triedenom zbere

Mesto Spišská Belá v spolupráci so spoločnosťou ENVI – PAK Vám prináša nové informácie (vzdelávacie videá, vzdelávacie materiály a online hru) o triedenom zbere odpadu:

Množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje vďaka obyvateľom, ktorí zodpovedne pristupujú k triedeniu. Aby percento vytriedeného odpadu stále rástlo, pravidelne sa vytvárajú nové vzdelávacie materiály.

Vzdelávacie videá Čo kam patrí?
Do pozornosti vám dávame sériu videí „Čo kam patrí?“, kde sa v najnovších častiach venujeme triedeniu jednotlivých materiálov ako obaly z cigariet, z donášky, z ovocia, nápojových kartónov a postupne pribudnú aj ďalšie. Všetky vzdelávacie videá ENVI – PAK  nájdete tu.

Nová online hra o triedení odpadu
Online hru o triedení odpadu nájdete tu https://hra.triedime.sk/  Je určená nielen deťom, školákom, študentom, ale aj dospelým, ktorí sa radi hrajú a popri tom sa učia niečo nové, alebo si pripomenú zabudnuté. Online hra o triedení sa spustila len nedávno.

Vzdelávacie materiály ENVI – PAK na jednom mieste
Dvadsať rokov tvorí ENVI – PAK vzdelávacie materiály pre deti materských, základných aj stredných škôl, letáky, plagáty brožúry ako správne triediť  pre obyvateľov miest a obcí. Všetky sú umiestnené na web stránke ENVI – PAK. Zasielajú sa aj vytlačené aj elektronicky samosprávam, rozdávajú sa na verejných podujatiach či na školeniach vo firmách. Sú dobrým podkladom pre všetky formy vzdelávania, ktoré ENVI – PAK pravidelne a celoročne vykonáva.

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj ďalších občanov vášho mesta:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale.
  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.
  • Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

Viac o triedenom zbere odpadu sa dozviete na tomto linku: https://spisskabela.sk/obcan/zivotne-prostredie/odpady/triedeny-zber/ 

Najnovšie články