Aktuality
Počet zobrazení 1K

Nová mobilná aplikácia mesta Spišská Belá

Počas tohtoročných Dní mesta bola uvedená do prevádzky a verejnosti predstavená nová mobilná aplikácia mesta Spišská Belá od spoločnosti PERRY SOFT / Simplycity (https://spravyomeste.sk). Táto aplikácia umožňuje obyvateľom aj návštevníkom mesta získavať aktuálne a pravidelné informácie nielen o dianí a podujatiach v našom meste, ale aj dôležité kontakty, možnosť nahlásiť podnety (vrátane fotografie a GPS súradníc), archív vydaní Spišskobelianskeho spravodaja, harmonogram vývozu odpadu (možnosť zadať svoju ulicu), susedskú burzu, poskytuje návody ako sa správať vo vybraných životných situáciách, obsahuje aj odkazy na mestské sociálne siete a možnosti verejnej dopravy.

Aplikácia je naďalej vyvíjaná a obsah bude priebežne dopĺňaný a aktualizovaný. Mesto Spišská Belá aj týmto spôsobom chce promptne reagovať na moderné komunikačné a informačné trendy a uľahčiť tak svojim obyvateľom prístup k informáciám z aktuálneho diania v meste. Aplikácia je zdarma dostupná pre zariadenia s operačným systémom Android aj iOS v Google Play aj App Store:

Najnovšie články