Nezabúdajme triediť odpad počas vianočných sviatkov

Vianoce majú rôzne prívlastky, avšak žiaľ čoraz viac sa stávajú aj sviatkami veľkej spotreby a nadmernej tvorby odpadu. Zamyslime sa nad tým, ako by sme mohli osobne prispieť k tomu, aby boli Vianoce menej konzumné. Ak správne triedime, svet je krajší 🙂

  • do kontajnera na PAPIER patrí: vianočný baliaci papier, stlačené krabice a kartóny z darčekov, reklamné letáky, papierové tašky, papierové obálky, noviny, časopisy, kancelársky papier,
  • do kontajnera na SKLO patria: sklenené poháre (napr. z majonézy a zaváranín), sklenené črepy, sklenené fľaše od alkoholu, nevratné obaly zo skla, tabuľové sklo z okien a dverí,
  • do kontajnera na PLASTY patria: plastové obaly z darčekov, neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov alebo kozmetiky,
  • do kontajnera na KOVY patria: konzervy, kovové súčiastky, alobal, nápojové plechovky, stlačené alebo zošliapnuté obaly z džúsov, mlieka, smotany atď.

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:

sklu patrí zelená,

papieru patrí modrá,

plastom patrí žltá,

kovom a tetrapakom patrí červená.

Napovie Vám aj označenie na obale: ​

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X