Na začiatku roka je nás v Spišskej Belej oproti začiatku vlaňajšieho roka viac o 28 obyvateľov

Silvestrom 2018 sa uzavreli pohyby v počtoch obyvateľstva aj v našom meste. Potešiteľná správa je, že nás tu žije každý rok viac, a teda životné podmienky v Spišskej Belej sú atraktívne a príťažlivé pre ďalších ľudí, ktorí sa tu chcú usadiť. Kým k 31.12.2017 nás v Spišskej Belej žilo 6 612, k rovnakému dátumu  roka 2018 to už bolo 6 640, čo je o 28 Spišskobeľanov viac.

Za ostatných jedenásť rokov je to konštantný jav, keď zaznamenávame stúpajúcu tendenciu nárastu obyvateľstva, o čom svedčí aj nasledujúci prehľad.

Rok (údaj k 31.12.) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Počet obyvateľov 6 581 6 577 6 577 6 469 6 422 6 398 6 367 6 312 6 250

 

Z uvedeného štatistického sumára vyplýva, že za uplynulých 11 rokov (od roku 2008 po rok 2018 vrátane)  počet obyvateľov Spišskej Belej vzrástol o 390 spoluobčanov, došlo teda k  6,2%-nému nárastu počtu obyvateľov nášho mesta.

V počte 6 640 obyvateľov Spišskej Belej v roku 2018 je  už zahrnutých aj 75 občanov, ktorí sa do nášho mesta v uvedenom roku prisťahovali, aj 81 občanov, ktorí si v priebehu roka 2018 prestali písať trvalý pobyt  v Spišskej Belej.

Žiaľ, navždy sme sa vlani rozlúčili so 70 našimi spoluobčanmi, ktorí zomreli. Život prináša aj ďalšie potešiteľné i tie menej radostné rodinné udalosti. K tým smutnejším patria rozvody, ktoré sa nevyhli ani našim spoluobčanom. V štatistikách v Spišskej Belej za rok 2018 zostane zaknihovaných 10 rozvodov.

Naopak radosť zo svadieb a nových manželstiev sme mali 40-krát. Presne toľko sobášov sa v roku 2018 konalo v našom meste (v roku 2017 to bolo 32 a v roku 2016 40 sobášov) a toľko manželských párov začalo písať svoju spoločnú históriu, z čoho sa tešíme a prajeme všetkým rodinám v Spišskej Belej prevahu príjemných rodinných situácií aj v roku 2019. Takisto pevne veríme, že k 84 deťom, ktoré sa narodili v roku 2018, v tomto roku pribudnú ďalší spokojní novonarodení Spišskobeľania aspoň v takomto počte.

(Viac aj na linke: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/rebricek-najpopularnejsich-mien-deti-za-rok-2018-v-nasom-meste-vedie-eliska/)

Môže Vás zaujímať...