Na pokračovanie obnovy zvonice mesto získalo 20 tis. EUR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mesto Spišská Belá v roku 2016 začalo postupnú kompletnú rekonštrukciu renesančnej zvonice v centre mesta. V roku 2016 získalo mesto z Ministerstva kultúry SR na obnovu renesančnej zvonice dotáciu 15 tis. EUR, k tejto sume z vlastného rozpočtu pridalo ešte niečo vyše 6 tis. EUR a kompletne opravilo strechu zvonice.  Na tejto historickej pamiatke bolo potrebné kompletne opraviť fasádu, ktorú mesto začalo opravovať už v minulom roku 2017 aj vďaka poskytnutej dotácie z Ministerstva kultúry SR vo výške 29 tis. EUR a z rozpočtu mesta pridalo necelých 5 tis. EUR. Na pokračovanie tejto obnovy mesto pripravilo v tomto roku ďalší projekt pod názvom „Obnova renesančnej zvonice v Spišskej Belej – 3.etapa“ a ním požiadalo o získanie dotácie z Ministerstva kultúry SR vo výške 25 tis. EUR v rámci programu “Obnov si svoj dom“. Mesto bolo úspešné a na základe rozhodnutia ministerstva kultúry bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 20 tis. EUR. Povinné minimálne spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta je vo výške 2 674 EUR, avšak predpokladá sa vyššia spoluúčasť mesta vzhľadom na to, že sa mestu neposkytla plná požadovaná suma.  Z uvedených financií sa tento rok kompletne dokončí oprava celej fasády. Stavebné práce na tejto 3. etape začali už koncom mája.

Renesančná zvonica v Spišskej Belej patrí k jednej z najvyšších zvoníc na Slovensku. Zvonica bola postavená pravdepodobne v rokoch 1589 – 1590. Za národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená v roku 1963.

Môže Vás zaujímať...