Na Kúpeľnej ulici okrem chodníka nakoniec aj parkovacie miesta

Mesto Spišská Belá v súčasnosti realizuje rekonštrukciu chodníka na Kúpenej ulici. Pôvodne bol plánovaný len nový chodník s úpravou vjazdov k rodinným domom. Vzhľadom na dopravnú situáciu na tejto ulici a teda na množstvo stojacich áut priamo na ceste sa mesto nakoniec počas realizácie chodníka rozhodlo aj zriadiť aspoň 1 parkovacie miesto pred každým rodinným domom. Na časť trávnika boli položené zatrávňovacie dielce (namiesto betónovej dlažby), aby sa na nich dalo zaparkovať auto a zároveň aby sa zabezpečilo  vsakovanie dažďovej vody. Zvyšná časť trávnikov sa následne obnoví a zároveň sa do nich vysadia nové stromy (tam kde nie sú). Zriadenie aj pôvodne neplánovaných parkovacích miest síce zvýši celkové náklady na túto investíciu, ale na druhej strane zásadne rieši problém s parkovaním. Práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a financuje ich mesto zo svojho rozpočtu.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X