Možnosť pripomienkovať cestovné poriadky

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy v spolupráci so zmluvnými dopravcami SAD Prešov, a. s., SAD Humenné, a. s., SAD Poprad, a. s. a BUS Karpaty, s. r. o., Stará Ľubovňa ponúka cestujúcej verejnosti, obciam, mestám, školám a zamestnávateľom možnosť podávať požiadavky, resp. pripomienky, návrhy a podnety na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020, t. j. na obdobie platnosti od 15.12.2019 do (pravdepodobne) 12.12.2020.

Požiadavky, pripomienky, návrhy a podnety je možné podávať k jednotlivým cestovným poriadkom, t. j. konkrétnym spojom na konkrétnej linke (viď. vzor v prílohe). Termín určený na pripomienkovanie je do 30.9.2019. Pripomienky adresujte e-mailom na adresu: doprava@vucpo.sk, tomas.lichvar@vucpo.sk, alebo poštou na adresu: Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, Námestie mieru č. 2, 080 01  Prešov; prípadne e-mailom na adresu: doprava@sadpp.sk, hlopko@sadpp.sk, alebo poštou na adresu: Slovenská autobusová doprava, a. s., Wolkerova 466, 058 49  Poprad.

Aktuálne platné cestovné poriadky nájdete na nasledujúcich odkazoch:

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-dopravy/cestovne-poriadky/cestovne-poriadky-sad-presov-s.html

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-dopravy/cestovne-poriadky/cestovne-poriadky-sad-humenne-s.html

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-dopravy/cestovne-poriadky/cestovne-poriadky-sad-poprad-s.html

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-dopravy/cestovne-poriadky/cestovne-poriadky-bus-karpaty-spol-r-o.html

prípadne na internetovej stránke zmluvného dopravcu Slovenská autobusová doprava Poprad, a. s.: http://sadpp.sk/cestovne-poriadky/

Názov prílohy Odkaz
poziadavka_tvorba_cp_2019_2020 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X