Mobilný zber nebezpečného odpadu – už zajtra!

Pripomíname, že v našom meste prebehne počas štvrtka 12.10.2017 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov.

Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfuorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky atď.) a vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).

Nebezpečného odpadu je možné sa zbavovať celoročne v priestoroch zberného dvora na Továrenskej 30 v Spišskej Belej http://msp.spisskabela.sk/zberny-dvor/

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X