Mesto Spišská Belá úspešné v zisku dotácie od PSK na dostavbu cyklotrasy

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporí sumou takmer dva milióny eur 27 projektov. Medzi týmito projektmi je aj projekt Spišskej Belej, ktorý sa týka dofinancovania spolufinancovania schváleného projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa. Stane sa tak v rámci prvého kola grantovej schémy Výzva pre región.

Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podpísal primátor mesta Spišská Belá Jozef Kuna s predsedom PSK Milanom Majerským  vo štvrtok 22. augusta v Inovačnom partnerskom centre v Prešove. 

Na Úrad Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v prvom kole Výzvy pre región prišlo celkovo 74 žiadostí o dotáciu. Celková hodnota projektov presiahla 18 miliónov eur. Požadovaná suma od PSK sa vyšplhala na viac ako 5,4 milióna eur. Napokon uspelo 27 žiadostí, ktorým bola krajskými poslancami schválená nenávratná finančná pomoc vo výške 1 920 181,64 eur. Úspešnými žiadateľmi sú predovšetkým mestá a obce, ale i občianske a neziskové organizácie či cirkvi.

Výzva pre región je nový koncept adresnej pomoci regiónom, ktorý sme implementovali v tomto roku po prvýkrát.  Jej  cieľom je podpora všeobecne prospešných služieb, aktivít a činností pri vlastnej finančnej spoluúčasti žiadateľov. Zdá sa, že sa táto dotačná schéma  ujala, je o ňu veľký záujem, čo nás povzbudzuje realizovať spoločne zaujímavé a pre obyvateľov kraja užitočné projekty,“ uviedol po podpise zmlúv predseda PSK Milan Majerský. Za pozitívne pre región považuje to, že hodnota spoločných projektových aktivít realizovaných na území kraja presahuje hodnotu 7,3 milióna eur.

Naše mesto dostalo dotáciu od PSK v plnej vyžiadanej výške 23 051,45 eur. Financie sa použijú na dostavbu cyklochodníka v Spišskej Belej.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X