Mesto požiadalo o dotáciu na športové i detské ihrisko

Mesto podalo projekt na výstavbu multifunkčného športového ihriska v Strážkach a na výstavbu nového detského ihriska pri Materskej škole na Letnej č. 5.

V Strážkach mesto plánuje výstavbu viacúčelového multifunkčného ihriska v lokalite pri kaštieli (za domami na Medňanského ulici medzi kaštieľom a riekou Poprad a potokom Čierna voda). Pôjde o ihrisko s umelou trávou, s mantinelmi, s oplotením a osvetlením. Náklady sú odhadované na 60 tis. EUR, pričom požadovaná štátna dotácia by mala byť vo výške 40 tis. EUR a spolufinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 20 tis. EUR (viď príloha – mapa).

Elokované pracovisko Materskej školy na Letnej ulici sa uvedie do prevádzky od 1. septembra tohto roka. Jeho súčasťou má byť aj detské ihrisko, ktoré sa bude nachádzať za budovou v záhrade škôlky. Náklady na jeho výstavbu predstavujú sumu 17 tis. EUR, z tohto požadovaná štátna dotácia je vo výške 13 tis. EUR a spolufinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 4 tis. EUR.

Projekt bolo podaný na Úrade vlády SR a výsledok jeho hodnotenia budeme vedieť v priebehu 2 mesiacov. Realizácia oboch ihrísk je naplánovaná na jeseň tohto roka. Počet žiadateľov bude omnoho väčší ako objem financií určených na tento účel v štátnom rozpočte, preto dúfajme, že budeme úspešní…..

Názov prílohy Odkaz
Strážky - parkovisko + spoločenský dom Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X